Prejsť na obsah
O fakulte

V galériách MTF STU prezentujeme osobnosti MTF STU. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte vedúcu odboru poznatkového manažmentu o odstránenie z fotodokumentácie.

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili profesorov, ktorí pôsobili a v súčasnosti pôsobia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

 

ADAMKA, Jozef prof. Ing. DrSc. 

Vymenovaný za profesora  v odbore Strojárska technológia v roku 1979

BAČA, Jozef prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora  v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 1997

BALOG, Karol prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore Požiarna ochrana a bezpečnosť práce v roku 1998

BARAN Dušan, prof. Ing. PhD.

vymenovaný za profesora 15.1.2008 v odbore Priemyselné manažérstvo

BARÁNEK, Ivan prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárske technológie a materiály v roku 2008

BÉKÉS, Ján prof. Ing. DrSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1991

BENKO, Bernard prof. Ing. CSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1988

 

BLEHA Tomáš,Prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora 15.1.2008 v odbore Fyzikálna chémia

 

BLAŠKOVITŠ, Pavol prof. Ing. DrSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 1998

bozek

BOŽEK, Pavol prof. Ing. CSc

Vymenovaný za profesora v odbore Výrobná technika v roku 2016

CYRUS, Pavel prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v roku 1999

cambal

ČAMBÁL, Miloš prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore priemyselné inžinierstvo v roku 2013

caplovic

ČAPLOVIČ, Ľubomír prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore materiály v roku 2014

DOMÁNKOVÁ Mária, prof. Ing. PhD.

vymenovaná za profesorku 4.12. 2017 v odbore Materiály

DRIENSKY, Dušan prof. Ing. EUR ING. CSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Pedagogika v roku 1987

DUSZA Ján, Prof. RNDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora 9.11.2004 v odbore Fyzikálna metalurgia

ELIÁŠ, Jozef prof. RNDr. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Matematická analýza v roku 1987

ERNEKER, Jaroslav prof. PhDr. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Dialektický a historický materializmus v roku 1983

GARAJ, Jozef prof. RNDr. 

Vymenovaný za profesora v odbore Užitá fyzika v roku 1965

GLESK, Pavol prof. PhDr. CSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Teória vyučovania telesnej výchovy v roku 1995

GRGAČ, Peter prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Materiálové inžinierstvo v roku 1999

HOLATA, Ladislav prof. PhDr. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Dejiny filozofie v roku 1981

HUSÁR, Peter prof. Dr. -habil.

Vymenovaný za profesora v odbore Spracovanie informácií v roku 2006

HRIVŇÁK, Ivan prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Fyzikálna metalurgia a materiálové inžinierstvo v roku 1988

HRIVŇÁKOVÁ, Dáša prof. Ing. DrSc.

Vymenovaná za profesorku v odbore Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov v roku 1991

HRUBEC, Ján prof. Ing. DrSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1991

CHAUS, Alexander prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 2006

JAHNÁTEK, Ľubomír prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Elektroenergetika v roku 2010

JANÁČ, Alexander prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1995

JANOVEC, Jozef prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Materiály v roku 2008

Peter Jurci

JURČI, Peter prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore materiálové vědy a inženýrství v roku 2010

KAČÁNI, Vladislav prof. PhDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Psychológia v roku 1989

KALUŽNÝ, Ján prof. RNDr. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore Materiálové inžinierstvo v roku 2000

KIPS, Milan prof. PhDr. CSc. .

Vymenovaný za profesora Pedagogiky na Hrade v roku 2002

kolenak

KOLEŇÁK, Roman prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore strojárske technológie a materiály v roku 2015

KOLLÁRIK, Teodor prof. PhDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Psychológia v roku 1994

KOŠTURIAK, Ján prof. Ing. DhD.

Vymenovaný za profesora 12.12.1997 v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu

KOVÁČ, Július prof. RNDr. CSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Všeobecná fyzika v roku 1988

KOZÍK, Tomáš prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Materiály a elektro- technológia v roku 1994

KRÁL, Štefan prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Časti strojov a mechanizmov v roku 1996

KROKAVEC, Dušan prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Riadiaca technika a automatizácia v roku 2000

KUBLIHA Marián, prof. Ing. PhD.

vymenovaný za profesora 4.12.2017 v odbore Materiály

KUSIN, Vasil prof. PhDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Filozofia v roku 1988

ŠKÁRKA, Bohumil prof. Ing. DrSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Biochémia v roku 1988

LINCZÉNYI, Alexander prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Ekonomika a riadenie strojárskej výroby v roku 1983

LIPA, Zdenko prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 2005

LOKAJ, Ján prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora 10.4.2006 v odbore Materiálové inžinierstvo

MARKO, Jozef prof. Ing. DrSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Ekonomika, organizácia a riadenie priemyselných podnikov v roku 1980

MARÔNEK, Milan prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore strojárske technológie a materiály v roku 2011

martinkovic

MARTINKOVIČ, Maroš prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárske technológie a materiály v roku 2015

merica

MERICA, Marián doc. PaedDr. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore športová edukológia v roku 2013

MORAVČÍK, Oliver prof. Dr. Ing.

Vymenovaný za profesora v odbore Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle v roku 1998

MUDRONČÍK, Dušan prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle v roku 2004

MURGAŠ, Marián prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 1996

OBDRŽÁLEK, Zdeněk prof. PhDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Pedagogika v roku 1983

OŽVOLD, Milan prof. RNDr. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Materiálové inžinierstvo v roku 2004

PASTIER, Jozef prof. PhDr. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Ekonomika a organizácia vzdelávania v roku 1990

PETERKA, Jozef prof. Dr. Ing.

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej
výroby v roku 2004

PILÁRIK, Stanislav prof. Ing. CSc. 


Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1979

POKUSA, Anton prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 2004

POLÁK, Karol prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia, tvárnenie kovov v roku 1991

RICHTER, Volkmar prof. Dr. Ing.

Vymenovaný za profesora v odbore Informatika v roku 1994

SABLIK, Jozef prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu v roku 1999

SAKÁL, Peter prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Priemyselné inžinierstvo a manažment v roku 2005

SLANINA, František prof. Ing. CSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1989

soldan

SOLDÁN, Maroš doc. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v roku 2013

ŠÍMA, Rudolf prof. PhDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Filozofické vedy v roku 1978

ŠUGÁR, Peter prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárske technológie a materiály v roku 2011

tanuska

TANUŠKA, Pavol prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore Automatizácia v roku 2014

tittel

TITTEL, Viktor prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárske technológie a materiály v roku 2015

TURŇA, Milan prof. Ing. PhD. 

Vymenovaný za profesora v odbore Strojárska technológia v roku 1991

ULRICH, Koloman prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore Technológie strojárskej výroby v roku 2003

URBAN, Miroslav prof. RNDr. DrSc.

Vymenovaný za profesora 15.6.1990 v odbore Chemická fyzika

vazan

VAŽAN, Pavol prof. Ing. PhD.

Vymenovaný za profesora v odbore automatizácia v roku 2015

VELÍŠEK, Karol prof. Ing. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Technologické zariadenia a systémy v roku 2005

VRBAN, Anton prof. Ing. CSc. 

Vymenovaný za profesora v odbore Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve v roku 1988

ZALABAI, Zoltán prof. RNDr. CSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Matematika v roku 1982

ŽITŇANSKÝ, Marcel prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Materiálové inžinierstvo v roku 1988

 

 

 lehotay

LEHOTAY, Jozef prof. Ing. DrSc.

Vymenovaný za profesora v odbore Analytická chémia v roku 1999

 

TUREK, Ivan prof. PhDr. PhD. 

Vymenovaný za profesora v odbore Pedagogika v roku 1999