Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách upravuje podmienky pre prijatie na vysokoškolské štúdium v SR, definuje  jednotlivé študijné programy, stupne vysokoškolského vzdelania a  definuje  podmienky pre uznávanie kvalifikácie zahraničných študentov