Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Projekt Vedecká grantová agentúra

Projekt Číslo projektu Názov Doba riešenia
VEGA 1/0232/18 Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov 2018 - 2020
VEGA 1/1010/16 Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie 2016 - 2019
VEGA 1/0272/18 Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0 2018 - 2021

  

Projekt Kultúrno - edukačná grantová agentúra

Projekt Číslo projektu Názov Doba riešenia
KEGA 029STU-4/2018 Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov 2018 - 2020
KEGA 009STU-4/2018 Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU 2018 - 2020

 

Projekt Mladý výskumník (STU) 

Názov Doba riešenia
Určenie významných parametrov pre identifikáciu aterosklerózy s využitím metód dolovania dát 2018
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenie distribuovaných procesov v prostredí PC7 2018
Získavanie znalostí z výrobných dát procesnej úrovne pre potreby riadenia procesov 2018
Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sieti určených na klasifikáciu obrazu 2018