Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Názov

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla

Doba riešenia

Výskumná štúdia pevnostnej únosnosti vybraných prvkov a kotvenia strešnej konštrukcie

STRABAG s.r.o.

2018

Výskumná analýza štrukturálnej pevnosti koša pre skladovanie RAO

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s. r. o.

2018

Výskumná analýza štrukturálnej pevnosti tieniaceho zvona

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s. r. o.

2018

Výskumná štúdia štrukturálnej integrity vláknobetónového kontajnera (VBK) pre skladovanie RAO

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s. r. o.

2018

Výskumná štúdia únosnosti záchytu koša pre ukladanie RAO

Wood Nuclear Slovakia,
s. r. o.

2018

Výskumná analýza pevnostnej únosnosti oceľového tienenia pre transport RAO

Wood Nuclear Slovakia,
s. r. o.

2018

Výskumná analýza pevnostnej únosnosti Centrovacieho systému WCW

Wood Nuclear Slovakia,
s. r. o.

2018

Výskumná štúdia polohovej stability a hermetičnosti primárneho a sekundárneho veka obalového súboru

ZTS VVÚ a.s. Košice

2018-19