Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Názov

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla

Riešiteľ

Výskumná analýza štrukturálnej pevnosti koša pre skladovanie radioaktívneho odpadu - dodatok

Wood Nuclear Slovakia, s. r. o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Výskumná štúdia pevnostnej únosnosti Centrovacieho systému BTS

Wood Nuclear Slovakia, s. r. o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Výskumná pevnostná analýza tienenia OT-080-ZL

Wood Nuclear Slovakia, s. r. o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Výskumná pevnostná analýza tienenia OT-150-ZL

Wood Nuclear Slovakia, s. r. o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Výskumná štúdia pevnostnej únosnosti oceľového tienenia OT-210 pre skladovanie RAO

Wood Nuclear Slovakia, s. r. o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Výskumná štúdia pevnostnej únosnosti tŕňa záchytu koša a kotvy SZ I CS WCW pre prípad skrátenej lišty tŕňa záchytu RAO

Wood Nuclear Slovakia, s. r. o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Výskumná štúdia vplyvu seizmickej udalosti na hermetičnosť primárneho a sekundárneho veka obalového súboru pre seizmické podlažné spektrá v suchom sklade - úroveň -5,5 m

VUJE, a.s.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.