Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Bakalárske štúdium

Študijný program:

Integrovaná bezpečnosť

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia:

 

Inžinierske štúdium

Študijný program:

Integrovaná bezpečnosť

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia: