Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Bakalárske štúdium

Študijný program:

Integrovaná bezpečnosť

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia:

 

Inžinierske štúdium

Študijný program:

Integrovaná bezpečnosť

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia:

 

 

https://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/aktuality-pre-studentov-bc.-a-ing.-studia/statne-skusky-v-akademickom-roku-2021-2022.html?page_id=12444