Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Riaditeľka Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

chlpekova

Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

tel: +421 918 646 058

email: andrea.chlpekova@stuba.sk

 

1. zástupca riaditeľky ústavu a zástupca riaditeľky ústavu pre PR a vzťahy s praxou

szabo 

Ing. Peter Szabó, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 456; +421 918 646 062 (mobil)

email: peter.szabo@stuba.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky ústavu pre pedagogiku

 

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 470

email: kristina.koltnerova@stuba.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť

prajova  

Ing. Vanessa Prajová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 454

email: vanessa.prajova@stuba.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky ústavu pre ekonomiku a financie

 

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 463

email: jaromira.vanova@stuba.sk

 

Koordinátorka pre rozvoj ústavu

doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 471

email: miroslava.mlkva@stuba.sk

 

Koordinátorka pre zahraničné vzťahy

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 466

email: dagmar.caganova@stuba.sk