Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Sekretariát ústavu

Veronika Balážová

Tel.: +421 906 068, kl. 408

Mob.: +421 918 646 032,

Fax: +421 906 068 299

Webstránka: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Poštová adresa:

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

J. Bottu 25

917 24 Trnava