Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

VEGA:

  

 

Číslo projektu:

1/3764/06

 

Slovenský názov:

Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

 

Anglický názov:

Implementation of quality management in non-governmental health-service institutions

 

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

 

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

 

Katedra:

Katedra inžinierstva kvality

 

  

  

 

Číslo projektu:

1/0229/08

 

Slovenský názov:

Perspektívy rozvoja manažérstva kvality súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky

 

Anglický názov:

Perspectives of quality management development in coherence with requirements of Slovak republic market

 

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

 

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

 

Katedra:

Katedra inžinierstva kvality

 

  

  

 

Číslo projektu:

1/0156/08

Slovenský názov:

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Anglický názov:

Key managerial competences in the range of specific functional management areas and their applicable development concept

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

  

  

 

KEGA:

  

 

Číslo projektu:

3/4155/06

 

Slovenský názov:

Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre prax pri vyučovaní manažérskych predmetov.

 

Anglický názov:

The evaluating resources and the applicable methods for management objects teaching practice

 

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

 

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

 

Katedra:

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

Obhajoba projektu:

27. 10. 2008