Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

6. Rámcový program

  

Číslo projektu:

014637 IRE 6

Slovenský názov:

Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava

Anglický názov:

Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava 

Doba riešenia:

01.06.2005 - 28.02.2008

Koordinátor projektu:

Ing. Štefan Bošnák, Ing. Vladimír Butko

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. 

Katedra

Katedra inžinierstva kvality

 

  

7. Rámcový program

  

Číslo projektu:

ERDC

Slovenský názov:

Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe

Anglický názov:

Emergence of research driven clusters in central Europe

Doba riešenia:

01.06.2008 - 30.05.2010

Koordinátor projektu:

BIC Bratislava, spol. s r.o.

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.

Katedra

Katedra inžinierstva kvality