Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

7. Rámcový program

  

Číslo projektu:

ERDC

Slovenský názov:

Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe

Anglický názov:

Emergence of research driven clusters in central Europe

Doba riešenia:

01.06.2008 - 30.05.2010

Koordinátor projektu:

BIC Bratislava, spol. s r.o.

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.