Prejsť na obsah
Výskum

Termín podávania žiadostí je od 12.9.2016 do 15.11.2016.

Podrobné informácie k výzve:

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016

Úplné znenie verejnej výzvy:

http://www.apvv.sk/buxus/docs//vyzvy/vseobecne/vv2016/vv2016-znenie-vyzvy.pdf