Prejsť na obsah
Výskum

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva na Informačné dni pre vysoké školy -
"Výzva 2017 na predkladanie návrhov centralizovaných projektov programu Erasmus+ a projektov Kľúčovej akcie KA2 - Strategické partnerstvá"
Podrobné informácie nájdete  na http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22