Prejsť na obsah
Výskum

Multilaterálna vedecko- technická spolupráca v dunajskom regióne (Rakúsko,Česká republika, Srbská republika, Slovenská republika)

Znenie danej výzvy ako aj metodický pokyn k výzve nájdete na: 
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016