Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav materiálov
Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
Kontakt: +421 908 674 097
e-mail: peter.jurci@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok je jedinečným laboratóriom na MTF STU v Trnave. Takmer všetky meracie zariadenia sú pravidelné kalibrované a certifikované, čo umožňuje spoluprácu s externými partnermi. Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok je súčasťou Ústavu materiálov na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave. Od roku 2010 prechádzajú laboratóriá postupnou reštrukturalizáciou a redislokáciou, a postupne sa dopĺňajú o nové stroje a zariadenia. V laboratóriu pracujú len etablovaní pracovníci, ktorí merania vyhodnocujú v súlade s platnými normami pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Výsledky meraní sú súčasťou rôznych výskumných aktivít na ústave, ale aj protokolov určených pre potreby praxe, s ktorou sa úzko spolupracuje. Medzi stabilne spolupracujúce firmy možno zaradiť ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava, PSL, a.s. Považská Bystrica, HKS Forge, s.r.o. Trnava, SAPA Profily, a.s. Žiar nad Hronom, Schaeffler Skalica, s.r.o. Skalica, Kinex, a.s. Bytča, a iné.

Laboratórium poskytuje možnosti základného tepelného spracovania malých vzoriek v komorových peciach do 1200 °C bez ochrannej atmosféry (pece typu MLW 21.212 a MLW 11.211). Ďalej sa v laboratóriu nachádzajú elektrické odporové komorové pece s ohrevom do 1600 °C, ktoré sú vhodné aj na tepelné spracovanie keramických materiálov. Súčasťou laboratoria je aj multifunkčná pec na chemicko-tepelné spracovanie (nauhličovanie, nitridovanie, nitrokarbonizácia, karbonitridácia, popúšťacia a žíhacia pec). V laboratóriu je možné tepelné spracovanie v malých laboratórnych komorových peciach MLW 212.11 a väčšej laboratórnej komorovej pece MLW 112.11 do 1200 °C bez ochrannej atmosféry.

Vybavenie:

 • Elektrické komorové pece typu MLW 212.11 (veľkosť komory (š x v x h): 210 x 120 x 300 mm, maximálna teplota: 1200 °C, bez ochrannej atmosféry)
 • Elektrické komorové pece MLW 212.11 (veľkosť komory (š x v x h): 400 x 400 x 400 mm, maximálna teplota: 1200 °C, bez ochrannej atmosféry)
 • Elektrické komorové pece MLW KLO II M (veľkosť komory (š x v x h): 210 x 150 x 250 mm, maximálna teplota: 1600 °C)
 • Multifunkčná laboratórna pec (cementace nitridace, nitrocementace) s možnosťou kalenia do oleja, veľkosť komory (š x v x h): 210 x 150 x 250 mm, maximálna teplota: 1200 °C
 • Skúšobný stroj LabTest 5.250 SP1-VM - skúška ťahom do maximálneho zaťaženia 250 kN (25 t) s možnosťou ohrevu kruhových skúšobných telies (hlavy M16) do 1000 °C.
 • Univerzálny skúšobný stroj FPZ 100/1 - skúška ťahom, tlakom a ohybom do maximálneho zaťaženia 100 kN (10 t), na skúšanie je možnosť využiť aj kryokomoru, t.j. uskutočniť meranie pri znížených teplotách.
 • Univerzálny skúšobný stroj EDZ 40 - skúška ťahom, tlakom a ohybom do maximálneho zaťaženia 400 kN (40 t)
 • HPO 3000 - hydraulický tvrdomer Brinell s guľôčkou zo spekaného karbidu priemeru 5 mm a nastavenou zaťažovacou silou 7355 N (750 kp)
 • HPO 250 - mechanický tvrdomer Brinell s guľôčkou zo spekaného karbidu priemeru 2 mm a nastaviteľnou záťažou do 2452 N (250 kp)
 • ZWICK 3212 - mechanický tvrdomer Vickers s pravidelným diamantovým ihlanom a nastaviteľnou záťažou 0,5 až 10 kg (HV 0,5 až HV 10)
 • HPO 250 - mechanický tvrdomer Vickers  s pravidelným diamantovým ihlanom a nastaviteľnou záťažou do 1177 N (120 kp)
 • Skúšky tvrdosti podľa Rockwella
 • Škoda RB1 - mechanický tvrdomer Rockwell s diamantovým kužeľom a nastaviteľnou záťažou pre metódy A, B a C (HRA, HRB, HRC)
 • Inštrumentované Charpyho kladivo LabTest CHK300 s rázovou energiou kladiva 300 J. Súčasťou zariadenia je komora s možnosťou tepelného ovplyvnenia vzoriek od -60 do +200 °C.
 • Charpyho kladivo PSW 030 s inštrumentáciou, s rázovou energiou kladiva 300 J

 

Fotografie: