Prejsť na obsah
Výskum

Organizačný výbor ŠVOČ:

doc. Ing. František Horňák, PhD.
Ing. Jana Štefánková
Bc. Beáta Vrbovská
Oľga Burská