Prejsť na obsah
Výskum

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom

v Trnave

Vás pozýva na fakultné kolo

Študentskej vedeckej konferencie 2011

dňa 7. 4. 2011 od 9.00 do 13.00

 

Sekcie:

Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita 1
miestnosť: Z - 126
Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita 2
miestnosť: Z - 086
Inžinierska pedagogika
miestnosť: Z - 215
Anglický jazyk
miestnosť: Z - 138
Humantitné vedy
miestnosť: Z - 160
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
miestnosť: S - 422
Materiály
miestnosť: T - 202
Výrobné technológie - obrábanie a montáž 1
miestnosť: T - 31
Výrobné technológie - obrábanie a montáž 2
miestnosť: T - 32
Výrobné technológie - zváranie
miestnosť: T - 131
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
miestnosť: ŤL - 323a
Chemické nebezpečenstvá a nebezpečné látky
miestnosť: ŤL 320