Prejsť na obsah
Proskill

V rámci riešenia projektu ProSkill v schéme EIT Raw Materials, Ústav integrovanej bezpečnosti Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odprezentuje svoj vstup na Európskej noci výskumníkov, ktorá sa výnimočne tento rok z dôvodu svetovej pandémie COVID-19 uskutoční online. Témou prednášky bude zaujímavá a v súčasnosti veľmi diskutovaná téma  Získavania vzácnych kovov z elektroodpadu. Environmentálne dopady elektroodpadu na životné prostredie a metódy používané na extrakciu vzácnych kovov, ako zlato, striebro či platina predstavia 27.11.2020 študentom 1. až 4. ročníka Gymnázia Jána Hollého v Trnave výskumníci z UIBE, Ing. Alica Pastierová, PhD. a Ing. Igor Wachter, PhD..

Veríme, že študentov pohľad našich výskumníkov na danú problematiku nadchne a vzájomná diskusia prispeje k rozšíreniu obzorov všetkých zúčastnených.

Viac informácií o projekte ProSkill sa môžete dozvedieť na webe www.proskillproject.eu alebo tu.