Prejsť na obsah
Proskill

Riešenie projektu „Development of a Skill Ecosystem in the Visegrád Four countries“  s akronymom ProSkill sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,  Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave začalo od 1.2.2020. ProSkill patrí pod úspešnú schému EIT KIC Raw Materials a konzorcium tvorí päť inštitúcií, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko a Belgicko. ProSkill má dvojitý význam. Na jednej strane prijíma koncept „ekosystému zručností“,  ktorý pozerá na chýbajúce odborné zručnosti a „soft skills“ v sektore nerastných surovín a ktorý sleduje aké oblasti sú ovplyvnené problémami so zručnosťami (nedostatky, nesprávne použitie, medzery) a aké stratégie by mohli fungovať na vyriešenie týchto problémov. Stratégia ekosystému vysokých zručností je vyvinutá a doplnená o akčný plán. Aby sa zabezpečila udržateľnosť, projekt sa zameriava tak na študentov, ako aj lektorov. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať ich vedomosti o nových a inovatívnych výučbových technikách s dôrazom na úpravu študijných programov podľa aktuálnych požiadaviek firiem na absolventov z hľadiska rôznych typov zručností. Na druhej strane, je spustený pilotný program, ktorý zapája inštitúcie vyššieho vzdelávania. Krátkodobé a dlhodobé programy pomáhajú implementovať stratégiu zameranú na rozvoj vybraných „soft skills“.

Víziou ProSkill-u je skombinovať základné technické zručnosti s ďalšími „soft skills“, a vytvoriť tak unikátne, kreatívne individuality s kritickým myslením, ktoré sú jedinečne pripravené uspieť v technicko-obchodnom uplatnení vo svojich profesionálnych životoch. Výsledkom bude, že sa sektor priemyslu nerastných surovín v Maďarsku, Poľsku, Slovensku a Českej republike, stane sebestačným vysoko zručnostne vybaveným ekosystémom, ktorý akonáhle bude započatý, bude tvoriť pozitívnu, vzájomne sa posilňujúcu dynamiku. Tento proces bude poháňať inovácie, tvorbu vedomostí a bude sa prispôsobovať neustále sa meniacim konkurenčným podmienkam.

Na MTF STU vedie projektový tím doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. v spolupráci s Oddelením zahraničných projektov a zahraničných vzťahov. Viac informácií, noviniek a  výstupov projektu ProSkill sa dozviete na stránke: https://www.proskillproject.eu/