Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 16. 3. 2017  sa vedúca Oddelenia priemyselného manažérstva Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU Ing. Dagmar Babčanová, PhD. zúčastnila, ako spoluautorka, autorskej prezentácie vedeckej monografie s názvom „Značka: nositeľ imidžu výrobcu“.

Autorská prezentácia sa uskutočnila v rámci „Týždňa slovenských knižníc“ a zorganizovala ju Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Tradíciu organizovania autorských prezentácií zahájila práve prezentácia vedeckej monografie „Značka: nositeľ imidžu výrobcu“ autoriek prof. Ing. Ľudmily Nagyovej, PhD., (FEM SPU v Nitre), Ing. Dagmar Babčanovej, PhD., (MTF STU  v Bratislave) a Ing. Ingridy Košičiarovej, PhD., (FEM SPU v Nitre).

Publikácia vyšla v roku 2016 vo Vydavateľstve SPU v Nitre a jej hlavným cieľom bolo na základe štúdia teoretických poznatkov a súčasných pragmatických prístupov k budovaniu a riadeniu značky v praxi priemyselných podnikov pôsobiacich na území SR inovovať metodické prístupy budovania a riadenia značky.

 

Viac informácií o podujatí a publikácii nájdete na:

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/z-autorskej-prezentacie-knihy/