Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa  14. apríla 2011 sa konala exkurzia študentov, pedagógov a zahraničných hostí z Poľska UPMK v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. Počas návštevy boli účastníkom poskytnuté informácie o spoločnosti, jej pôsobení ako aj možných pracovných ponukách. Zároveň im bol predstavený technologicky ako aj výrobný proces prostredníctvom niekoľkých procesných špecialistov. Zástupkyne HR oddelenia ochotne odpovedali na otázky zúčastnených. Touto cestou si dovoľujeme poďakovať Martine Štefaňákovej a Zuzane Božíkovej za ochotu a ústretovosť pri príprave, ako aj samotnom priebehu akcie.

Fotogaléria