Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 26. marca 2013 sa v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality konala exkurzia do spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava. Exkurzia bola určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci študijného programu Inžinierstvo kvality produkcie. Obsahom exkurzie bolo predstavenie spoločnosti, návšteva výrobných priestorov, oboznámenie sa činnosťami vykonávanými na oddelení kvality a zadanie prípadovej štúdie k riešeniu. Exkurziu pripravoval a viedol vedúci výrobného fraktálu Eduard Dovičic.

Touto cestou chceme poďakovať Eduardovi Dovičicovi a pracovníkom oddelenia kvality za užitočnú a inšpirujúcu prezentáciu!

foto1

Vypracovala: Yulia Šurinová