Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V priebehu mesiaca december 2011 sa uskutočnila v spoločnosti ZF BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. séria exkurzií pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia na UPMK. Exkurzia bola súčasťou výučby predmetu Manažment výroby I. Jej náplňou bola praktická ukážka riadenia výroby, analyzovania materiálového toku a činnosti výrobných liniek.

Na základe podpísanej listiny o uskutočnení exkurzií, ako aj vzájomnej dohody zástupcov spoločnosti ZF BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. a Ing. Mariánom Hodulíkom, bola prisľúbená vzájomná spolupráca v oblasti prepájania teoretickej a praktickej prípravy študentov fakulty aj v budúcnosti.

Fotogaléria