Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V dňoch 10.12.2014 a 11.12.2014 sa uskutočnila exkurzia študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a študentov doktorandského štúdia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v podnikoch INA Kysuce, spol. s r.o. - Kysucké Nové Mesto a CEIT a.s. – Žilina.

Účel a význam exkurzie spočíval v predstavení výrobného programu podniku INA Kysuce, spol. s r. o. sídliacej v Kysuckom Novom Meste a zároveň v predstavení pôsobenia a realizácie aktivít, projektov a vlastnej vedecko - výskumnej činnosti spoločnosti CEIT a. s. sídliacej v Žiline. V podniku INA Kysuce absolvovali študenti prehliadku 3. výrobných hál, kde boli ukážky a celková prehliadka zamerané na výrobu ložísk s prihliadnutím na logistické a výrobné procesy podniku a kladením dôrazu na aplikáciu metód a techník priemyselného inžinierstva. V spoločnosti CEIT boli študentom ukázané výskumné centrum a predstavené hlavné oblasti zamerania, predovšetkým s orientáciu na aplikáciu poznatkov z oblasti produktivity práce, logistiky a vlastnej vedecko - výskumnej činnosti. Celkovo bola exkurzia z pohľadu študentov, ako aj predstaviteľa podniku zhodnotená ako pozitívna.

Vyzdvihnúť je potrebné predovšetkým otvorený, priateľský a profesionálny prístup zamestnancov oboch podnikov, ktorí umožnili realizáciu exkurzií za účelom transformácie teoretických poznatkov študentov v rámci podmienok krátkodobej praxe spojenej s odovzdávaním znalostí a know - how. Menovite by sme radi poďakovali pánom Vnukovi a Švaňovi z podniku INA Kysuce a pánovi Botkovi z CEIT Žilina.

Exkurziu sa podarilo zrealizovať za podpory národného programu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Fotogaléria

Autor: Jana Šujanová