Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

„SUCCESS IN THE DIGITAL ERA – QUALITY AS A KEY DRIVER“  to je názov 61. svetového kongresu EOQ, ktorý sa konal v dňoch 10. – 13. 11. 2017 v Slovinsku. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 54 participantov z rôznych krajín sveta ako napr. USA, Čína, Anglicko, Nemecko, Japonsko, Maďarsko, Fínsko, Turecko, Francúzsko, Portugalsko, Spojené Arabské Emiráty, Mexiko a pod. Slovensko a súčasne i Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave reprezentovali Emer. prof. Alexander Linczényi, CSc. a doc. Ing. Renata Nováková, PhD. (UPIM) s prednáškou na tému „Crisis of Quality Management“, ktorá odznela v sekcii Transformation and change management. Dôležitou súčasťou svetového kongresu bola diseminácia poznatkov v oblasti manažérstva kvality a poukázanie na nové trendy, ktoré sú a v dohľadnej dobe budú súčasťou implementácie vo všetkých krajinách, ktorých záujmom je zabezpečovať a zlepšovať kvalitu produktov a služieb.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.