Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V dňoch 16. apríla 2012 až 22. júna 2012 sa interný doktorand Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Ing. Marián Hodulík zúčastnil pracovnej stáže v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave. Cieľom bolo sledovať logistické systémy a samotnú realizáciu logistického plánovania v reálnych podmienkach nadnárodnej spoločnosti.