Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Aj tento rok nadviazali študenti Priemyselného manažérstva na úspechy ich kolegov z predchádzajúcich ročníkov.

Víťazom tretieho ročníka sa stal Ing. Filip Galgóci s prácou „Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre sériovú výrobu prístrojovej dosky s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec“ (vedúca práce doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.). Zároveň získal aj cenu za najlepšiu prácu v oblasti kvality.

Na štvrtom mieste sa umiestnil Ing. Michal Bašo s prácou „Optimalizácia výrobných časov a časov práce na základe snímkovania pracovných operácií v podniku Miba Steeltec s. r. o.“ (vedúci práce Ing. Juraj Drahňovský, PhD.).

Piate miesto obsadil Ing. Michal Radoský s prácou „Optimalizácia výrobných časov a časov práce na základe snímkovania pracovných operácií v podniku Miba Steeltec s. r. o.“ (vedúci práce Ing. Rastislav Beňo, PhD.).

Na šiestom mieste sa umiestnila Ing. Katarína Barteková s prácou „Návrh na zefektívnenie systému Milk run v priemyselnom podniku“ (vedúca práce doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.), ktorá tiež dostala aj exkluzívnu cena pre jedného z desiatich finalistov - pracovnú zmluvu od CEIT Group.

Víťazom, ako aj vedúcim prác,  srdečne blahoželáme!

(viac informácií na stránke http://www.produktivne.sk/sutaz/vysledky-3-rocnika-2016/)

upim

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.