Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

innovateu

red

V dňoch  16. 5. 2016 - 21. 5. 2016 sa zástupkyne Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu – riaditeľka UPIM doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. a zástupkyne riaditeľky UPIM - Ing. Dagmar Babčanová, PhD. a Ing. Jana Samáková, PhD., zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty vo Valencii (Španielsko), ktorej cieľom bola účasť na stretnutí v rámci zahraničného projektu s názvom „SOCIAL INNOVATION FOR YOUTH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“ (akronym INNOVAT, identifikátor: 565888-EPP-1-015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA, doba riešenia projektu: 01.12.2015 – 31.05.2017, hlavná riešiteľka projektu: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.).

Spoločnosť Red CreActiva spája, v rámci oblasti sociálneho podnikania mladých, odborníkov z Latinskej Ameriky a Európy, ktorí sa stretli vo Valencii za účelom vzdelávania sa v oblasti inovatívnych metód. Hlavným cieľom stretnutia bolo naučiť sa metodiku CSSP (Creative solutions to social problems - kreatívne riešenie sociálnych problémov) za účelom vytvorenia podnikateľského ekosystému, ktorý bude zriadený v nižšie uvedených partnerských krajinách s cieľom poskytnúť nástroje, ktoré pomôžu inšpirovať mladých ľudí k návrhu a realizácii projektov sociálneho podnikania.

Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave aktívne vystúpila doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. s prezentáciou plánovaných aktivít na ďalšie projektové obdobie a s návrhom štúdie s názvom „Metódy merania vplyvu sociálnych inovácií v priemyselných podnikoch“.

 

Koordinátorom projektu INNOVAT je JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Jovesolides España - http://www.redjovesolides.org) a partnermi projektu sú:

  1. Centrul European pentru Integrare Socioprofesională  (ACTA Center) – Rumunsko (http://www.actacenter.ro)
  2. Interactive Media Knowledge Transfer (InterMedi@KT) – Grécko (http://intermediakt.org/home)
  3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IDS) – Portugalsko (http://www.ids.pt/)
  4. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) – Slovensko (http://www.mtf.stuba.sk/)
  5. JOVESOLIDES Colombia – Kolumbia (http://www.redjovesolides.org/red/jovesolides-colombia-misi%C3%B3n-visi%C3%B3n-valores)
  6. JOVESOLIDES Nicaragua – Nikaragua (http://jovesolidesnicaragua.org)
  7. JOVESOLIDES El Salvador – Salvádor (http://www.jovesolideselsalvador.org.sv/)

 

 foto

Informácie o stretnutí projektu INNOVAT nájdete aj na:
http://www.redjovesolides.org/noticias/encuentro-internacional-de-emprendimiento-social

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.