Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V dňoch 24. – 25. februára 2017  sa uskutočnil v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty workshop s názvom „Laboratórium sociálneho podnikania“ (Social Entrepreneurship Laboratory), ktorý je súčasťou projektu Erasmus+ s názvom „Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship“ (akronym INNOVAT). Hlavným cieľom workshopu bolo podporiť u mladých ľudí kreativitu, inovatívne myslenie a podnikateľské zručnosti v rámci riešenia rôznych sociálnych problémov. Študenti aktivovali  svoj podnikateľský talent na základe využitia svojej kreativity pri riešení konkrétnych úloh zo sociálnej oblasti.

Na workshope sa zúčastnilo 20 študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Inovatívny a kreatívny  spôsob riešenia konkrétnych úloh bol podporený metodikou CSSP (Creative Solutions to Social Problems). CSSP v sebe zahŕňa štyri fázy, ktorými prechádzajú autori inovatívnych projektov. Sú to nasledovné fázy:

 1. Tréning kreativity
 2. Skúmanie nápadov
 3. Od nápadu k projektu
 4. Informovanie okolia o projekte

Workshop bol organizovaný pod vedením hlavnej riešiteľky projektu doc. Ing. Jan Šujanovej, CSc. Členovia riešiteľského tímu pri realizácii workshopu pracovali v nasledovnom zložení: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Dagmar Babčanová, PhD., Ing. Jana Samáková, PhD., Ing. Marta Sisková, Mgr. Mária Bednáriková, PhD., Ing. Jozef Výboch, Ing. Zuzana Černá, PhDr. Andrea Hagovská

Koordinátorom projektu INNOVAT je JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Jovesolides España - http://www.redjovesolides.org) a partnermi projektu sú:

 1. Centrul European pentru Integrare Socioprofesională  (ACTA Center) – Rumunsko
 2. Interactive Media Knowledge Transfer (InterMedi@KT) – Grécko
 3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IDS) – Portugalsko
 4. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) – Slovensko
 5. JOVESOLIDES Colombia – Kolumbia
 6. JOVESOLIDES Nicaragua – Nikaragua
 7. JOVESOLIDES El Salvador – Salvádor

banner

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.