Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V stredu dňa 03.12.2014 sa uskutočnila exkurzia študentov Materiálovotechnologickej fakulte v závode Volkswagen Slovakia Bratislava. Študenti 3. bakalárskeho ročníka sa exkurzie zúčastnili v rámci predmetu Logistika. Realizácia exkurzie im poslúžila k jednorázovému prepojeniu teoretických poznatkov nadobudnutých počas štúdia s praktickým krátkodobým vzdelávaním  v podmienkach podnikovej praxe. V rámci exkurzie sa oboznámili s logistickými a výrobnými procesmi so zameraním na materiálový tok, uplatňovanie lean prístupov, zlepšovanie pomocou Kaizen a podobne. Študenti prešli postupne troma výrobnými halami. Prvou bola novopostavená lisovňa, kde sa lisujú diely napríklad pre produkty NSF, Golf, Q7, Q7 NF. Ďalšou halou bola karosáreň, resp. zvarovňa, kde sa realizuje proces zvárania karosérie produktov rodiny NSF (New Small Family) a poslednou bola agregátna hala, kde dochádza ku kompletizácii agregátov, t. j. motorov, prevodoviek a ich spájanie s podvozkom.

Je na mieste vysloviť poďakovanie zástupcom oddelenia Volkswagen Visit Service za možnosť realizácie exkurzie pre študentov MTF, ako aj za ochotu, ústretovosť, profesionálny a otvorený prístup.

Exkurziu sa podarilo zrealizovať za podpory národného programu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Autor: Jana Šujanová

obr1

obr2

obr3