Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Od 24. 2. 2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutoční workshop s názvom „Laboratórium sociálneho podnikania“ (Social Entrepreneurship Laboratory), ktorý je súčasťou projektu Erasmus+ s názvom „Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship“ (akronym INNOVAT).

Koordinátorom projektu INNOVAT je JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Jovesolides España - http://www.redjovesolides.org) a partnermi projektu sú:

  1. Centrul European pentru Integrare Socioprofesională  (ACTA Center) – Rumunsko
  2. Interactive Media Knowledge Transfer (InterMedi@KT) – Grécko
  3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IDS) – Portugalsko
  4. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) – Slovensko
  5. JOVESOLIDES Colombia – Kolumbia
  6. JOVESOLIDES Nicaragua – Nikaragua
  7. JOVESOLIDES El Salvador – Salvádor

Hlavným zámerom workshopu je podporiť u mladých ľudí kreativitu, inovatívne myslenie a podnikateľské zručnosti v rámci riešenia rôznych sociálnych problémov. Workshop je organizovaný pod vedením hlavnej riešiteľky projektu doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc.

Členovia riešiteľského tímu pri realizácii workshopu pracujú v nasledovnom zložení:
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Dagmar Babčanová, PhD., Ing. Jana Samáková, PhD., Ing. Marta Sisková, Mgr. Mária Bednáriková, PhD., Ing. Jozef Výboch, Ing. Zuzana Černá, PhDr. Andrea Hagovská

loga