Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V dňoch 9. decembra 2013 15. decembra 2013 sa interný doktorand Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Ing. Ľubomír Šmida zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom „The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management s príspevkom The Position of Sustainable Corporate Social Responsibility in the Process of Creating Sustainable Prosperity in the European Union". Konferencia prebiehala v Bangkoku, v hlavnom meste Thajska.

Prezentovaný príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 037STU-4/2012: „Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava.

Vypracoval: Ľubomír Šmida

Fotogaléria