Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Číslo projektu

Názov projektu

Doba riešenia

Zodpovedný riešiteľ

CEEPUS  CII-RO-0058-03-0708

ZAVÁDZANIE EURÓPSKEHO SYSTÉMU PRENOSU KREDITOV DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V RÁMCI BOLONSKÉHO PROCESU V TECHNICKEJ UNIVERZITE CLUJ NAPOCA

01.01.2007 - 31.12.2008

Ing.Ladislav Morovič

CEEPUS  CII-PL-0007-03-0708

GEOMETRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV - NOVÁ TENDENCIA V NÁVRHU A REALIZÁCII TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV

01.01.2007 - 31.12.2008

Ing.Ladislav Morovič