Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Označenie projektu:

TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT

Anglický názov:

 

Slovenský názov:

 

Doba riešenia:

01.10.2008 - 31.12.2011

Koordinátor projektu:

Pavel Šimonek

Riešiteľ:

prof.Dr.Ing. Jozef Peterka

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta

Katedra

Katedra obrábania a montáže

 

6. RP

 

 

Označenie projektu:

014637 IRE 6

Anglický názov:

Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava

Slovenský názov:

Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava

Doba riešenia:

01.06.2005 - 28.02.2008

Koordinátor projektu:

Ing. Štefan Bošnák, Ing. Vladimír Butko

Riešiteľ:

Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta

Katedra

Katedra inžinierstva kvality

 

 

CEEPUS

 

 

Označenie projektu:

CII-PL-0007-03-0708

Anglický názov:

Geometrical Product Specifications - a new tendency in the design and realization of technological processes

Slovenský názov:

GEOMETRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV - NOVÁ TENDENCIA V NÁVRHU A REALIZÁCII TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV

Doba riešenia:

01.01.2007 - 31.12.2008

Koordinátor projektu:

professor Stanislaw Adamczak

Riešiteľ:

Ing.Ladislav Morovič

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta

Katedra

Katedra obrábania a montáže

 

CEEPUS

 

 

Označenie projektu:

CII-RO-0058-03-0708

Anglický názov:

THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM INTO THE SHORT TIME HIGHER EDUCATION WITHIN BOLOGNA PROCESS AT TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA

Slovenský názov:

ZAVÁDZANIE EURÓPSKEHO SYSTÉMU PRENOSU KREDITOV DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V RÁMCI BOLONSKÉHO PROCESU V TECHNICKEJ UNIVERZITE CLUJ NAPOCA

Doba riešenia:

01.01.2007 - 31.12.2008

Koordinátor projektu:

Prof.eng.MSc.PhD.SORIN-DUMITRU GROZAV

Riešiteľ:

Ing.Ladislav Morovič

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta

Katedra

Katedra obrábania a montáže