Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Označenie projektu

Názov projektu

Doba riešenia od

Doba riešenia do

Riešiteľ

Fakulta

Katedra

TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT  

 

01.10.2008

31.12.2011

prof.Dr.Ing. Jozef Peterka 

MtF 

KOM 

6. RP EÚ 

Multivariete optimization of the metal spinning processes-research and development 

01.09.2009

31.12.2011

doc. Ing.Peter Šugár, CSc. 

MtF 

----