Prejsť na obsah
Výskum
  • Ústav materiálov

Laboratórium koróznych skúšok (kontaktná osoba: Mgr. Marián Palcut, PhD., doc. Ing. Martin Kusý, PhD., email: marian.palcut@stuba.sk; martin.kusy@stuba.sk)
Laboratórium povlakovania (kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. , email: lubomir.caplovic@stuba.sk)
Laboratórium pre vývoj a výskum pokročilých kovových materiálov a kompozitov (kontaktná osoba: RNDr. Pavol Priputen, PhD. ; e-mail: pavol.priputen@stuba.sk)
Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok (kontaktná osoba: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc., email: marian.hazlinger@stuba.sk)
Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov (kontaktná osoba: Ing. Marián Drienovský, PhD., email: marian.drienovsky@stuba.sk)
Laboratórium spracovania a analýz nekovových materiálov pozostáva z dvoch pracovísk: Laboratórium merania nízkych elektrických vodivostí a Laboratórium reológie (kontaktná osoba: prof. Ing. Marián Kubliha, PhD., email: marian.kubliha@stuba.sk)

Zariadenia Ústavu materiálov

 

  • Ústav výrobných technológií

Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania- WeldCenter (kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Marônek, CSc., email: milan.maronek@stuba.sk)
Laboratórium technológie zvárania (kontaktná osoba:  doc. Dr. Ing. Pavel Kováčocy, email: pavel.kovacocy@stuba.sk)
Laboratórium technológie tvárnenia (kontaktná osoba: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., email: jozef.bilik@stuba.sk)
Laboratórium strojárskej metrológie (kontaktná osoba: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.,email: augustin.gorog@stuba.sk)
Laboratórium počítačovej podpory  I (kontaktná osoba: Ing. Marcel Kuruc, PhD., email: marcel.kuruc@stuba.sk)
Laboratórium aditívnych technológií a analýzy procesov obrábania a tvárnenia (kontaktná osoba: Prof. Ing. Peter Šugár, CSc., email: peter.sugar@stuba.sk; doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.,email:ladislav.morovic@stuba.sk)
Spoločné laboratórium spájkovania (spolu s UMAT) (kontaktná osoba: Ing. Miroslav Sahul, PhD.,email: miroslav.sahul@stuba.sk)
Laboratórium projektovania výrobných systémov (kontaktná osoba: Ing. Miriam Matúšová, PhD.,email: miriam.matusova@stuba.sk)
Laboratórium CAD systémov, robotiky a virtuálnej reality (kontaktná osoba: Ing. Radovan Holubek, PhD., email: radovan.holubek@stuba.sk; Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD., email: daynier_sobrino@stuba.sk)
Laboratórium pneumatiky, elektropneumatiky a programového riadenia výrobných systémov (kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Koštál,PhD., email: peter.kostal@stuba.sk)
Laboratórium výrobnej logistiky (kontaktná osoba:  Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.,email: daynier_sobrino@stuba.sk)
Laboratórium technológie obrábania (Ing. Vladimír Šimna, PhD., email:vladimir.simna@stuba.sk)
Centrum Excelentnosti 5-osového obrábania (Ing. Martin Necpal, PhD., email:martin.necpal@stuba.sk)
Laboratórium technológie zlievania (doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc., email:stefan.podhorsky@stuba.sk)

Zariadenia Ústavu výrobných technológií

 

  • Ústav výskumu progresívnych technológií

Laboratórium analytických metód (kontaktná osoba: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc., email: jozef.dobrovodsky@stuba.sk)
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície (kontaktná osoba: Mgr. Juraj Halanda, email:juraj.halanda@stuba.sk)

Zariadenia Ústavu výskumu progresívnych technológií

 

  • Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Laboratórium riadiacich systémov
Výskumné pracoviská komplexných procesov (kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., email: peter.schreiber@stuba.sk, Ing. Jana Flochová, PhD., email: jana.flochova@stuba.sk, Ing. Dmitrii Borkin, email: dmitrii.borkin@stuba.sk)
Výskumné pracovisko vývoja a projektovania riadiacich systémov (kontaktná osoba: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. , email: german.michalconok@stuba.sk, Ing. Dušan, Horváth, PhD., email: dusan.horvath@stuba.sk)
Výskumné pracovisko pre modelovanie a simuláciu technologických procesov (kontaktná osoba: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD., email: robert.vrabel@stuba.sk), Ing. Martin Juhás, PhD., email: martin.juhas@stuba.sk
Distribuovaný riadiaci systém PCS7 (kontaktná osoba: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. , email: german.michalconok@stuba.sk)
Laboratórium iCIM
Výskumné pracoviská distribuovaných systémov riadenia výrobných a technologických procesov (kontaktná osoba: prof. Ing. Pavel Važan, PhD., email: pavel.vazan@stuba.sk, Ing. Martin Németh, PhD., email: martin.nemeth@stuba.sk)
Výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia (LOGIC) (kontaktná osoba: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. , email: german.michalconok@stuba.sk, Ing. Andrea Némethová, PhD., email: andrea.nemethova@stuba.sk)
Laboratórium Big Data a integrácie informačných a riadiacich systémov (kontaktná osoba: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., email: pavol.tanuska@stuba.sk,  doc. Ing. Michal Kebísek, PhD., email: michal.kebisek@stuba.sk)
Laboratórium informačných technológií (kontaktná osoba: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD., email: bohuslava.juhasova@stuba.sk)
Laboratórium numerických simulácií
Výskumné pracovisko termálnych analýz (kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc., email: maria.behulova@stuba.sk, Ing. Štefan Hajdu, PhD., email: stefan.hajdu@stuba.sk)
Výskumné pracovisko pevnostných a dynamických analýz (kontaktná osoba: doc. Ing. Milan Naď, PhD., email: milan.nad@stuba.sk, Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., email: rastislav.duris@stuba.sk)

 

  • Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Laboratórium efektívnej komunikácie (kontaktná osoba: Ing. Peter Szabó, PhD., email: peter.szabo@stuba.sk)
Laboratórium analýzy práce  - Ergonomické laboratórium (kontaktná osoba: Ing. Petra Marková, PhD., email: petra.markova@stuba.sk)
IT laboratórium MS Project Professional (kontaktná osoba: Ing. Jana Samáková, PhD., email: jana.samakova@stuba.sk)

Zariadenia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

  • Ústav integrovanej bezpečnosti

Laboratórium zisťovania príčin požiarov a havárií (kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD., email: karol.balog@stuba.sk; doc. Ing. Jozef Martinka, PhD., email: jozef.martinka@stuba.sk)
Laboratórium protivýbuchovej prevencie (kontaktná osoba: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD., email: richard.kuracina@stuba.sk)
Laboratórium prípravy vzoriek (kontaktná osoba: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD., email: richard.kuracina@stuba.sk)
Laboratórium termickej analýzy (kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD., email: karol. balog@stuba.sk)
Laboratórium bezpečnosti materiálov a výrobkov (kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD., email: karol. balog@stuba.sk; doc. Ing. Jozef Martinka, PhD., email: jozef.martinka@stuba.sk; Ing. Peter Rantuch, PhD., email: peter.rantuch@stuba.sk, Ing. Pavol Čekan, PhD., email: pavol.cekan@stuba.sk)
Laboratórium bezpečnostného inžinierstva (kontaktná osoba: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD., email: richard.kuracina@stuba.sk; Ing. Zuzana Szabová, PhD.,email:zuzana.szabova@stuba.sk)
Chemické laboratórium (kontaktná osoba: Ing. Anna Michalíková, Csc., email: anna.michalikova@stuba.sk)
Laboratórium analytických metód (kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., email: maros.soldan@stuba.sk)
Laboratórium environmentálnej analýzy (kontaktná osoba: Ing. Lenka Blinová, PhD., email:lenka.blinova@stuba.sk)
Laboratórium environmentálnych procesov (kontaktná osoba: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD., email: maros.sirotiak@stuba.sk)
Laboratórium spaľovacích procesov (kontaktná osoba: Ing. Hana Kobetičová, PhD., e-mail: hana.kobeticova@stuba.sk)

Zariadenia Ústavu integrovanej bezpečnosti