Prejsť na obsah
Výskum

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie priznal minister školstva SR Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledovných študijných odboroch:

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania


Rozhodnutie


Práva platné


Dátum


Priradené k ŠO

 automatizácia

 2015-18811/48156:9-15A0

bez obmedzenia

30.10.2015

Kybernetika

 materiály

 2015-18811/48156:9-15A0

bez obmedzenia

30.10.2015

Strojárstvo

 priemyselné inžinierstvo

 2015-18811/48156:9-15A0

bez obmedzenia

30.10.2015

 strojárske technológie a materiály

 2015-18811/48156:9-15A0

bez obmedzenia

30.10.2015