Prejsť na obsah
Proskill

V rámci projektovej aktivity Spend a day with me“, ktorá je súčasťou riešenia projektu „Development of a Skill Ecosystem in the Visegrád Four countries – s akronymom ProSkill“ dňa 31.03.2022 navštívili štyria študenti Materiálovotechnologickej fakulty z ústavov UMAT, UIBE a UVTE firmu IKEA Industry Trnava, ktorá je integrovanou súčasťou Inter IKEA Group spadajúcou k celosvetovo najväčším producentom dreveného nábytku.

Študenti mali možnosť stretnúť sa s manažérmi a pozrieť si proces výroby nábytku od distribúcie veľkoformátových plátov, cez samotnú výrobu až po skompletizovanie sortimentu do krabice a jeho následné skladovanie a distribúciu do obchodných domov IKEA po celom svete.

Vzhľadom na aktívnu modernizáciu procesov, ktorou prebieha IKEA Industry Trnava, študenti mali možnosť vidieť okrem iného aj moderné technológie v rámci drevospracujúceho priemyslu, a to akým smerom by sa v budúcnosti mohla výroba nábytku uberať. Exkurzia pokračovala v brúsiarni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výroby a kde bol podaný odborný výklad s ukážkou spôsobu renovácie nástrojov používaných pri výrobe nábytkov, ako vrtáky a píly.

V rámci aktivity bola takisto manažérmi predstavená obchodná politika a zameranie firmy s víziou vytvorenia lepšieho každodenného života pre čo najviac ľudí. Aj z tohto dôvodu sa okrem samotnej výroby v súčasnosti kladie veľký dôraz na životné prostredie a waste management, kvôli čomu bola súčasťou prehliadky aj návšteva priestorov odpadového hospodárstva, kde bolo možné vidieť spôsob súčasného spracovania a skladovania odpadov v podniku spolu s predstavením plánov na realizáciu do budúcna. Deň zakončili študenti predstavením softvéru, ktorý je založený na cloudových riešeniach skladovania a manipulácie s chemikáliami s cieľom zvyšovania ziskovosti podniku a tvorby trvalej udržateľnosti.

Ďakujeme študentovi doktorandského štúdia, Ing. Mariánovi Pavlíkovi a manažmentu spoločnosti IKEA Industry Trnava za umožnenie exkurzie. Takisto ďakujeme Oddeleniu zahraničných projektov a zahraničných vzťahov MTF STU za vytvorenie podmienok a realizáciu exkurzie.