Prejsť na obsah
Študenti

je určený v zmysle čl. 8 bod 3 vnútorného predpisu č. 4/2013 „Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ v znení dodatkov číslo 1 a 2 (ďalej len „Študijný poriadok STU“)

Zimný semester: 01. 09. 2022 - 12. 02. 2023

Úvod do štúdia1

05. 09. 2022 - 17. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka

19.09.2022

Výučba v zimnom semestri

19. 09. 2022 - 17. 12. 2022

Skúškové obdobie

19. 09. 2022 - 17. 12. 2022
02. 01. 2023 - 11. 02. 2023

Zimné prázdniny

27. 12. 2022 - 31. 12. 2022

Letný semester: 13. 02. 2023 - 31. 08. 2023

Výučba v letnom semestri
(končiaci študenti viď podrobný harmonogram)

13. 02. 2023 - 13. 05. 2023

Skúškové obdobie
(končiaci študenti viď podrobný harmonogram)

15. 05. 2023 - 01. 07. 2023

Letné prázdniny

03. 07. 2023 - 31. 08. 2023

1 Úvod do štúdia je určený pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov.

Podľa článku 8 bod 6 Študijného poriadku STU dekan fakulty vyhlási harmonogram akademického roka pre fakultu, v ktorom doplní harmonogram akademického roka STU o obdobie, v ktorom sa konajú zápisy, štátne skúšky a ďalšie akademické aktivity špecifické pre fakultu.

Harmonogram akademického roka 2021/2022– MTF Trnava

Podrobný harmonogram akademického roka 2022/2023 – MTF Trnava

Harmonogram akademického roka 2022/2023 - STU Bratislava

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

 01.09.2022

 Deň Ústavy Slovenskej republiky

 01.01.2023

 Deň vzniku Slovenskej republiky

 15.09.2022

 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

 06.01.2023

 Zjavenie Pána (Traja králi)

 01.11.2022

 Sviatok všetkých svätých

 07.04.2023

 Veľký piatok

 17.11.2022

 Deň boja za slobodu a demokraciu

 10.04.2023

 Veľkonočný pondelok

 24.12.2022

 Štedrý deň

 01.05.2023

 Sviatok práce

 25.12.2022

 Prvý sviatok vianočný

 08.05.2023

 Deň víťazstva nad fašizmom

 26.12.2022

 Druhý sviatok vianočný

 05.07.2023

 Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 29.08.2023

 Výročie SNP

Harmonogram akademického roka 2022/2023 vrátane prázdnin a dní voľna

Akademický rok 2022/2023 sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.

Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.

Skúškové obdobie v každom semestri trvá 7 týždňov.

Počet dní prázdnin je 46 (pracovných dní).

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 je určené na 18. septembra 2023.