Prejsť na obsah
Študenti

Smernica rektora č. 2/2014-SR odborová komisia doktorandských študijných programov na STU
Príloha č. 1: Žiadosť o zriadenie odborovej komisie
Príloha č. 2: Žiadosť o zaradenie nového študijného programu do pôsobnosti už zriadenej odborovej komisie
Príloha č. 3: Návrh na vymenovanie za člena odborovej komisie
Príloha č. 4: Žiadosť o doplnenie členov odborovej komisie

Na MTF STU so sídlom v Trnave pôsobia nasledovné odborové komisie:

Študijný odbor 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
(pre študijný program integrovaná bezpečnosť)
Predseda: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Študijný odbor  5.2.26 Materiály  (pre študijný program progresívne materiály a materiálový dizajn) 
Predseda: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Študijný odbor 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo (pre študijný program priemyselné manažérstvo, personálna práca v priemyselnom podniku) 
Predseda: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Študijný odbor 5.2.50 Výrobná technika  (pre študijný program výrobné zariadenia a systémy) 
- spoločná odborová komisie
Predseda: prof. h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Študijný odbor 5.2.14 automatizácia (pre študijný program automatizácia a informatizácia procesov)
- spoločná odborová komisia

Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály (pre študijný program strojárske technológie a materiály)
- spoločná odborová komisia 

Predseda: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Aktuálny zoznam členov odborovej komisie nájdete TU