Prejsť na obsah
Študenti

Predpisy súvisiace so štúdiom doktorandských študijných programov

V súvislosti s transformáciou odborových komisií v pôvodných študijných odboroch účinných do 31. 08. 2019 na nové odborové komisie v študijných odboroch účinných od 01. 09. 2019 prebehli na STU v Bratislave voľby predsedov do nových odborových komisií.

V zmysle dodatku 1 zo dňa 14.10.2019 Smernice rektora č. 2/2014-SR  Odborová komisia doktorandských študijných programov na STU sa uskutočnili voľby predsedov programových komisií, v ktorých odborová komisia pôsobí pre viac doktorandských študijných programov.

Zloženie odborových a programových komisií na MTF STU so sídlom v Trnave:

Študijný odbor BEZPEČNOSTNÉ VEDY

 • študijný program integrovaná bezpečnosť
  Predseda odborovej komisie: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Študijný odbor KYBERNETIKA
predseda odborovej komisie:  prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. 

 • študijný program automatizácia a informatizácia procesov
  Predseda programovej komisie: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
 • študijný program modelovanie a simulácia procesov 
  Predseda programovej komisie: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

 

Študijný odbor STROJÁRSTVO
predseda odborovej komisie:  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

 • študijný program personálna práca v priemyselnom podniku
  Predseda programovej komisie: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
 • študijný program priemyselné manažérstvo 
  Predseda programovej komisie: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
 • študijný program progresívne materiály a materiálový dizajn
  Predseda programovej komisie: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
 • študijný program strojárske technológie a materiály
  Predseda programovej komisie: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
 • študijný program výrobné zariadenia a systémy
  Predseda programovej komisie: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

 

Aktuálny zoznam členov odborovej komisie nájdete TU