Prejsť na obsah
Študenti

Univerzitný Preukaz  ISIC

  • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
  • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk
  • zľavy pre držiteľov preukazu nie sú obmedzené vekom ani stupňom štúdia.

 

Kto má naň nárok:

Výhradne študent denného štúdia vysokej školy, oficiálne uznávanej MŠ SR  

 

Platnosť preukazu:

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC. Tá predĺži platnosť univerzitného preukazu a umožní jeho využívanie až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

Po nalepení prolongačnej známky je potrebné aktivovať preukaz na univerzitnom termináli vysokej školy, resp. univerzity. Terminál fakulty sa nachádza pri učebni T-31, prízemie budovy.

 

Zľavy na ISIC: 

kompletný zoznam ISIC zliav máte k dispozícii TU

 

Univerzitný Preukaz študenta STU-denný

  • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
  • poskytuje zákonné zľavy v autobusovej a vlakovej doprave do dovŕšenia 26 rokov veku alebo získania vysokoškolského vzdelania 2. stupňa

 

Kontaktná osoba na študijnom oddelení:

Oľga Burská
MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25, prízemie, miestnosť  T-22
917 24 Trnava
+421 918 646 006
olga.burska@stuba.sk

 

Študent vyplní papierovú žiadosť o vydanie Preukazu študenta, priloží k nej doklad o úhrade poplatku a odovzdá na študijné oddelenie. Cez AIS bude vyzvaný potvrdiť aj elektronickú verziu žiadosti. Bez vyplnenia elektronickej verzie v AIS, nebude študentovi preukaz ISIC vyrobený.

Žiadosť o vydanie Preukazu študenta.

 

Výhody, ktoré preukaz študenta ponúka – pozri tu

 

Platby za vydanie Preukazu študenta STU

Akademický rok

2018/2019
  Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 23,- € 14,- € počas platnosti licencie
23,- € s novou licenciou
Hybridný Preukaz ISIC 23,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný
(vydáva sa len pre držiteľov platného preukazu ISIC z iných univerzít)
13,- € 13,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 24,- € 35,- €
Preukaz študenta STU - externý 13,- € 13,- €

 

Akademický rok

2018/2019

 Prolongačná známka ISIC

 13,- €
 Prolongačná známka STU (NO ISIC)  4,- €