Prejsť na obsah
Študenti

Preukaz študenta je dokladom o štúdiu, ktorý slúži na poskytnutie zliav (podľa typu preukazu), na identifikáciu študenta počas štúdia a umožňuje vstup do vyhradených priestorov fakulty.

Požiadavka o vydanie preukazu/duplikátu/prolongačnej známky:

Študenti požiadavku a platbu zadávajú cez AIS.  

 • Študent v I. roku štúdia:  cez e-návratku na štúdium
 • Študent vyššieho roku štúdia:  cez Portál študenta – sekcia Financovanie štúdia a štipendia - aplikácia Objednávky.

Študent si prevezme preukaz študenta alebo prolongačnú známku  na študijnom oddelení fakulty.

 

Platnosť preukazu:

Študentský preukaz je platný, ak neuplynul dátum platnosti vyznačený na preukaze alebo prolongačnej známke. 

Platnosť študentského preukazu končí:

 1. posledným dňom kalendárneho mesiaca vyznačenom na preukaze alebo prolongačnej známke
 2. posledným dňom platnosti zapísanej v čipe preukazu
 3. pri neopraviteľnej poruche čipu
 4. zablokovaním preukazu v informačných systémoch, deaktivovaním alebo zrušením preukazu v AIS e) vydaním duplikátu alebo iného druhu študentského preukazu
 5. pri zmene formy štúdia z dennej na externú alebo naopak
 6. dňom prerušenia alebo ukončenia štúdia
 7. po uplynutí 6 rokov od vydania preukazu.

 

Aktivácia preukazu:

Po nalepení prolongačnej známky je potrebné aktivovať preukaz na univerzitnom termináli vysokej školy, resp. univerzity.

Preukaz je možné aktivovať na termináloch fakúlt:

 • MTF, Bottova 25, pri učebni T-31, prízemie budovy
 • Stavebná fakulta – Radlinského 11, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky – Ilkovičova 3, Bratislava.

Aktivácia preukazu na ďalší akademický rok je možná od 1. septembra. Využívanie zliav s preukazom aktívnym v aktuálnom akademickom roku je možné do 30. septembra.

 

Kontaktná osoba na študijnom oddelení:

Oľga Burská
MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25, prízemie, miestnosť  T-22
917 24 Trnava
+421 918 646 006, olga.burska@stuba.sk

 

Preukaz  ISIC

 • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
 • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk
 • zľavy pre držiteľov preukazu nie sú obmedzené vekom ani stupňom štúdia.

 

Kto má naň nárok:

Výhradne študent denného štúdia vysokej školy, oficiálne uznávanej MŠ SR. 

Študenti, ktorí majú záujem využívať ISIC výhody a zľavy sú povinní si v každom ak. roku zakúpiť prolongačnú známku ISIC. Známka predĺži platnosť univerzitného preukazu a umožní jeho využívanie až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

 

Výhody, ktoré preukaz študenta ISIC ponúka – pozri tu

 

Preukaz študenta STU denný

 • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
 • poskytuje zákonné zľavy v autobusovej a vlakovej doprave do dovŕšenia 26 rokov veku alebo získania vysokoškolského vzdelania 2. stupňa.

 

Preukaz študenta STU externý

 • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
 • na fakulte sa vydáva  iba študentom doktorandského štúdia.

 

Hybridný Preukaz  ISIC/Hybridný preukaz študenta STU – denný

 • hybridné preukazy – sú vydávané iba študentom doktorandského štúdia.

 

Výhody, ktoré preukaz študenta ponúka – pozri tu

 

Ceny preukazov a prolongačných známok

Akademický rok

2019/2020
  Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 23,- € 14,- € počas platnosti licencie
23,- € s novou licenciou
Hybridný preukaz ISIC 23,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný 13,- € 13,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 24,- € 35,- €
Preukaz študenta STU - externý 13,- € 13,- €
Čítačka hybridných preukazov* - 8,15,- €

* Vydanie prvého preukazu je bezplatné, platí sa len cena licencie ITIC.

 

Prolongačná známka

2019/2020

 Prolongačná známka ISIC

 13,- €
 Prolongačná známka STU (NO ISIC)  4,- €
 Prolongačná známka ITIC  10,- €