Prejsť na obsah
Študenti

Preukaz študenta je dokladom o štúdiu, ktorý slúži na poskytnutie zliav (podľa typu preukazu), na identifikáciu študenta počas štúdia a umožňuje vstup do vyhradených priestorov fakulty.

Požiadavka o vydanie preukazu/duplikátu/prolongačnej známky:

 • Novoprijatý študent si vyberá typ preukazu, prípadne prolongačnú známku prostredníctvom návratky na štúdium. Preukaz sa vyrobí až po oficiálnom zápise na štúdium.
 • Študent vyššieho ročníka prostredníctvom informačného systému AIS Portál študenta – sekcia Financovanie štúdia a štipendia - aplikácia Objednávky.

Študent si prevezme preukaz študenta alebo prolongačnú známku  na študijnom oddelení fakulty po výzve.

 

Platnosť preukazu:

Študentský preukaz je platný, ak neuplynul dátum platnosti vyznačený na preukaze alebo prolongačnej známke. 

Platnosť študentského preukazu končí:

 1. posledným dňom kalendárneho mesiaca vyznačenom na preukaze alebo prolongačnej známke
 2. posledným dňom platnosti zapísanej v čipe preukazu
 3. pri neopraviteľnej poruche čipu
 4. zablokovaním preukazu v informačných systémoch, deaktivovaním alebo zrušením preukazu v AIS
 5. vydaním duplikátu alebo iného druhu študentského preukazu
 6. pri zmene formy štúdia z dennej na externú alebo naopak
 7. dňom prerušenia alebo ukončenia štúdia
 8. po uplynutí 6 rokov od vydania preukazu.

 

Aktivácia preukazu:

Po nalepení prolongačnej známky je potrebné aktivovať preukaz na univerzitnom termináli vysokej školy, resp. univerzity.

Preukaz je možné aktivovať na termináloch fakúlt:

 • MTF, Ulica Jána Bottu 25, pri učebni T-31, prízemie budovy
 • Stavebná fakulta – Radlinského 11, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky – Ilkovičova 3, Bratislava.

Aktivácia preukazu na ďalší akademický rok je možná od 1. septembra. Využívanie zliav s preukazom aktívnym v aktuálnom akademickom roku je možné do 30. septembra.

Preukaz v stravovaní

Preukaz vydaný študentovi v dennej forme štúdia prezenčnou metódou je možné využívať aj na stravovanie v jedálni. Študent má nárok na 2 dotované jedlá denne s dotáciou 1,40 € na každé jedlo s možnosťou rôznych kombinácií obedov v jedálni a rýchleho občerstvenia v bufete.

Aby bolo možné využívať preukaz na stravovanie je nevyhnuté si dobiť preukaz kreditom v tankomate, viac informácií  na stránke internátu:

https://internat.mtf.stuba.sk/?page_id=52

V bufete na preukaz študenta je možné si zakúpiť rýchle občerstvenie za študentské ceny s dotáciou, alebo v hotovosti.

 

Kontaktná osoba na študijnom oddelení:

Oľga Burská
MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu 25, prízemie, miestnosť  T-22
917 24 Trnava
+421 918 646 006, olga.burska@stuba.sk

 

Preukaz  ISIC

 • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
 • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk
 • zľavy pre držiteľov preukazu nie sú obmedzené vekom ani stupňom štúdia.

 

Kto má naň nárok:

Výhradne študent denného štúdia vysokej školy, oficiálne uznávanej MŠ SR. 

Študenti, ktorí majú záujem využívať ISIC výhody a zľavy sú povinní si v každom ak. roku zakúpiť prolongačnú známku ISIC. Známka predĺži platnosť univerzitného preukazu a umožní jeho využívanie až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

 

Výhody, ktoré preukaz študenta ISIC ponúka – pozri tu

 

Preukaz študenta STU denný

 • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
 • poskytuje zákonné zľavy v autobusovej a vlakovej doprave do dovŕšenia 26 rokov veku alebo získania vysokoškolského vzdelania 2. stupňa.

 

Preukaz študenta STU externý

 • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
 • na fakulte sa vydáva  iba študentom doktorandského štúdia.

 

Hybridný Preukaz  ISIC/Hybridný preukaz študenta STU – denný

 • hybridné preukazy – sú vydávané iba študentom doktorandského štúdia.

 

Výhody, ktoré preukaz študenta ponúka – pozri tu

 

Ceny preukazov a prolongačných známok

Výška poplatkov je uvedená v aktuálnej smernici rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom.

Akademický rok

2022/2023
  Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 21,- € 11,- € počas platnosti licencie
21,- € s novou licenciou
Hybridný preukaz ISIC 35,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný 11,- € 11,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 25,- € 25,- €
Preukaz študenta STU - externý 11,- € 11,- €
Dopravné funkcionality TransCard 1,85,- €   -
Čítačka hybridných preukazov - 8,15,- €

 Dopravné funkcionality TransCard nie sú automaticky súčasťou študentského preukazu. Ak chcete preukaz využívať v doprave, musíte si dopravné funkcionality objednať a zaplatiť cez Portál študenta v AIS.

Prolongačná známka

2022/2023

 Prolongačná známka ISIC

 11,- €
 Prolongačná známka STU (NO ISIC)  4,- €