Prejsť na obsah
Študenti

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC je:

  • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy.
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
  • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej vysokej školy. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod. Všetky potrebné informácie získate na www.transcard.sk


2. Kto má naň nárok:

Výhradne študent denného štúdia vysokej školy, oficiálne uznávanej MŠ SR  


3. Platnosť preukazu:

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC. Tá predĺži platnosť univerzitného preukazu a umožní jeho využívanie až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

ISIC

Skontrolujte si platnosť svojho preukazu ISIC                                       

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením prolongačnej známky ISIC a aktiváciou preukazu na termináli získate:

  • univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém ...)
  • licenciu ISIC platnú až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roku a 55 extra kupónov ISIC
  • externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice ...)

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na www.transcard.sk


4. Zľavy na ISIC: 

kompletný zoznam ISIC zliav máte k dispozícii TU


5. Všetky informácie o produkte ISIC:

Od septembra 2015 k novej licencii ISIC študent získava aj kupónovú knižku natrieskanú zľavami.  Viac info  www.isic.sk


6. Kontaktná osoba na študijnom oddelení:

Kvetoslava Šprinková
MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
ul. Jána Bottu č. 25, prízemie, miestnosť  T-20
917 24 Trnava
+421 917 367 300
kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

 

Žiadosť o vydanie Preukazu študenta sa odovzdá na študijnom oddelení fakulty spolu s dokladom o úhrade platby podľa typu preukazu.

N-VI Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky (vytlačiť obojstranne, pri ISIC podpísať na oboch stranách)


Platby za vydanie Preukazu študenta STU

Akademický rok

2017/2018
  Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 24,- € 14,- € počas platnosti licencie
24,- € s novou licenciou
Hybridný Preukaz ISIC 24,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný
(vydáva sa len pre držiteľov platného preukazu ISIC z iných univerzít)
14,- € 14,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 24,- € 35,- €
Preukaz študenta STU - externý 14,- € 14,- €

 

Akademický rok

2017/2018

 Prolongačná známka ISIC

 14,- €
 Prolongačná známka STU (NO ISIC)  5,- €