Prejsť na obsah
Študenti

Tútori pomáhajú študentom

Máš problém s predmetom, vyučujúcim, alebo sa nevieš zorientovať v predpisoch?  Kontaktuj nás - študentov TÚTOROV, pomôžeme ti, alebo ťa nasmerujeme tým správnym smerom.

Sme starší študenti, ktorí pomáhajú študentom nielen v 1. ročníku adaptovať sa na vysokoškolský systém štúdia.

 

Ak si študent a máš problém, neboj sa nás spýtať na čokoľvek,

čo ťa trápi, alebo zaujíma.

Sme tu preto, aby sme Ti pomohli.

 

Zodpovedný za tútorov:   Bc. Peter Godovčin 

Tútori podľa študijných programov:

Daniel Sedlák           

Kontakt: xsedlakd2@is.stuba.sk
Študijný program: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 

Bc. Peter Godovčin 

Kontakt: xgodovcin@is.stuba.sk
Študijný program: integrovaná bezpečnosť

 

Cyntia Erika Balážová

Kontakt: xbalazovac@is.stuba.sk
Študijný program: kvalita produkcie

 

Bc. Martin Chlebo, Matej Uhliar

Kontakt: xchlebom1@is.stuba.sk, xuhliarm@is.stuba.sk
Študijný program: materiálové inžinierstvo

 

Romana Károlyiová

Kontakt: xkarolyiova@is.stuba.sk
Študijný program: mechatronika v technologických zariadeniach

 

Bc. Jaroslava Zöldfayová

Kontakt: xzoldfayova@is.stuba.sk
Študijný programy: priemyselné manažérstvo/personálna práca v priemyselnom podniku

 

Bc. Patrik Galko       

Kontakt: xgalkop@is.stuba.sk
Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií

 

Henrietta Szaboóvá

Kontakt: xszaboovah@is.stuba.sk
Študijný program: výrobné technológie

 

Tomáš Tóth   

Kontakt: xtotht2@is.stuba.sk
Študijný program: výrobné technológie a výrobný manažment                                                                

 

Bc. Jozef Dávidek     

Kontakt: xdavidek is.stuba.sk
Študijný program: výrobné zariadenia a systémy