Prejsť na obsah
Výskum

V súlade so Zákonom 131/2002 Zb.z. §78 rektor STU udelil čestný titul "profesor emeritus" nasledovným profesorom, ktorí i keď skončili pracovný pomer ako riadni profesori, naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobia/pôsobili:

Meno, priezvisko, tituly:

Schválený vo VR STU dňa:

Pavol Glesk, prof. PhDr. Mgr.  PhD. 

23. 06. 2006

Anton Vrban, prof. Ing. CSc. 

11. 12. 2006

Ivan Hrivňák, prof. Ing. DrSc.

12. 03. 2007

Dáša Hrivňáková, prof. Ing. DrSc.

12. 03. 2007

Marcel Žitňanský, prof. Dr. Ing. DrSc.

03. 12. 2007

Pavel Blaškovitš, prof. Ing. DrSc. 

20. 10. 2008

Jozef Bača, prof. Ing. CSc.

01. 12. 2008

Dušan Driensky, prof. Ing. CSc. 

20. 10. 2008

Alexander Janáč, prof. Ing. CSc.

15. 02. 2010

Alexander Linczényi, prof. Ing. CSc.

02. 05. 2011

Milan Turňa, prof. Ing. CSc. EVE. IWE. 

11. 12. 2013

Koloman Ulrich, prof. Ing. PhD. EWE.

15.03.2017

 

Viac o emeritných profesoroch na MTF STU