Prejsť na obsah
Výskum

V súlade so Zákonom 131/2002 Zb.z. §78 rektor STU udelil čestný titul "profesor emeritus" nasledovným profesorom, ktorí i keď skončili pracovný pomer ako riadni profesori, naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobia/pôsobili:

Zoznam emeritných profesorov na MTF STU

 

 

Meno a priezvisko

 

Ústav

 

Dátum VR STU

 

prof. PhDr. Mgr. Pavol Glesk, CSc.

 

KTv

 

11. 12. 2006

 

prof. Ing. Anton Vrban, CSc.

 

UAIM

 

11. 12. 2006

 

prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.

 

UMAT

 

12.  03. 2007

 

prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.

 

UMAT

 

12.  03. 2007

 

prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.

 

UMAT

 

03. 12. 2007

 

prof. Ing. Dušan Driensky, CSc.

 

UIPH

 

20. 10. 2008

 

prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

 

UVTE

 

20. 10. 2008

 

prof. Ing. Jozef Bača, CSc.

 

UVTE

 

01. 12. 2008

 

prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

 

UVTE

 

15. 02. 2010

 

prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

 

UPMK

 

02. 05. 2011

 

prof. Ing. Milan Turňa, CSc.

 

UVTE

 

11. 12. 2013

prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. 

UVTE

15. 03. 2017

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

UPIM

21. 10. 2019

prof. Ing. Karol Balog, PhD.

UIBE

07. 12. 2020

 

 

Viac o emeritných profesoroch na MTF STU