Prejsť na obsah
Dianie na MTF

apríl 2018

 • 30.04.2018
 • 25.04.2018
 • 23.04.2018
  • Zoznam navrhnutých kandidátov na funkciu dekana MTF STU

   Na základe návrhov AO MTF STU volebná komisia AS MTF STU zverejňuje nasledujúci zoznam navrhnutých kandidátov na funkciu dekana MTF STU

    
  • Zmena výučby dňa 2. mája 2018

   Oznamujeme študentom na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, že dňa 2. mája 2018 (streda) sa bude vyučovať podľa utorkového rozvrhu hodín.

    
  • Schéma návraty - výzva

   VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU(fyzických osôb – mladých odborníkov a expertov) v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015.

    
  • Zahraničná návšteva na MTF

   Dňa 23. 4. 2018 prijal prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Milan Marônek pedagógov z Technical University of Sofia, Faculty of Computer Systems and Technologies – prof. Eng. Borisa Tudjarova, PhD. a Assoc. prof. Eng. Valentina Hristova, PhD., ktorí v rámci podpísanej zmluvy Erasmus+

    
 • 22.04.2018
  • Výzva- teamingové centrá

   Výskumná agentúra vyhlásila po zrušení výzvy novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

    
 • 21.04.2018
  • ZF UNIVERZITA – I. ročník je za nami

   Úspešný prvý ročník projektu ZF UNIVERZITA v spolupráci s fakultou sa skončil slávnostným záverečným stretnutím študentov, vedenia ZF a vedenia fakulty dňa 18. apríla 2018 v priestoroch fakulty.

    
 • 20.04.2018
 • 16.04.2018
  • Výzva EUREKA-SK

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť požiadať o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory na projekty výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA koordinovanej sekretariátom EUREKA so sídlom v Bruseli ...

    
  • Výzva APVV SK-Kórea

   Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Kórejskej republiky ...

    
  • Projekty Akcie Rakúsko-Slovensko

   Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

    
  • Voľby dekana MTF STU v Trnave na funkčné obdobie 2018-2022

   Akademický senát MTF STU v Trnave, na zasadnutí konanom 21.3.2018, schválil nasledovné dokumenty ...

    
  • Nový schválený návrh projektu ESA pre MTF STU

   MTF sa stala štvrtou fakultou STU (po FEI, FCHPT a SVF), ktorá sa priamo zapojí do kozmického programu ESA a pomôže tak Slovensku v prístupovych procesoch na ceste k plnohodnotnému členstvu.

    
  • 2 verejné výzvy APVV

   2 verejné výzvy APVV

    
  • Výzva-ERASMUS+ grant na špeciálne potreby

   Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2018, môžu na základe tejto výzvy požiadať o Erasmus+ grant na špeciálne potreby (špeciálny grant).

    
  • Študentská vedecká konferencia 2018 – výsledky fakultného kola
    
 • 13.04.2018
  • Uskutočnila sa prednáška pre študentov VZS a PPT

   V rámci prednášok z predmetu Priemyselné roboty a manipulátory 12.4.2018 odprezentoval projektový inžinier firmy ABB Ing. Magula (absolvent MTF) študentom VZS a PPT najnovšie trendy vo vývoji robotiky a bezpečnej implementácie do výroby.

    
 • 12.04.2018
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
  • Odborná prednáška Ing. Mariána Kupku, PhD.

   Dňa 09.04.2018 zorganizoval Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu v spolupráci s Volkswagen Slovakia prednášku: „Aké sú moderné nástroje v práci priemyselného inžiniera?

    
 • 11.04.2018
 • 09.04.2018
  • "COST Action proposal" 27.apríla 2018

   Dovoľujeme si Vás informovať, že najbližší termín pre podanie nového "COST Action proposal" je  27.apríl 2018.

    
  • Deň učiteľov MTF - fotogaléria

   Dňa 6.4.2018 sa v priestoroch MTF STU konalo podujatie Deň učiteľov.

    
  • Výzva na individuálne štipendiá Európskej komisie

   Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF) v programe Horizont 2020 v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pre rok 2018 s termínom uzávierky 12. septembra 2018.

    
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
  • Prednáška Michala Weisa

   Dňa 5.4.2018 sa na MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška, na ktorú prijal pozvanie najnovší EY podnikateľ roka 2017 Michal Weis.

    
 • 06.04.2018
 • 05.04.2018
  • Aké sú moderné nástroje v práci priemyselného inžiniera - pozvánka na prednášku dňa 9.4.2018

   Aké sú moderné nástroje v práci priemyselného inžiniera - pozvánka na prednášku dňa 9.4.2018

    
  • Výzva APVV-PP H2020

   Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii

    
  • Ambasádori v roku 2018 reprezentovali fakultu

   Propagáciu štúdia na fakulte šírením informácií o nás zabezpečili aj v roku 2018  ambasádori z radov študentov fakulty. Deväť ambasádorov navštívilo 21 stredných škôl, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska.

    
  • Výzva pre doktorandov SFEL 2018

   Cieľom SFEL 2018 je napomôcť formovaniu novej slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserových a synchrotrónových európskych fotónových zdrojov.

    
  • Tlačová konferencia AJA 2018

   Dňa 4.4.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti prípravy ďalšieho ročníka Automobilovej JUNIOR Akadémie.

    
 • 04.04.2018
  • Deň učiteľov 6.4.2018-pozvánka

   Dňa 6.4.2018 Vás dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozef Peterka pozýva na podujatie Deň učiteľov

    
  • DEMOBUS na MTF (9.4.2018)

   Dňa 9. 4. 2018 zavíta na MTF STU DEMOBUS spoločnosti ESAB, v ktorom si budú môcť záujemcovia o zváraciu techniku pozrieť a vyskúšať novinky uvádzané na trh v tomto roku.