Prejsť na obsah
Výskum

Členstvá v redakčných radách časopisov- rok 2022

ACTA LOGISTICA
ISSN 1339-5629
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen redakčnej rady)
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)
doc. Ing. Helena Makýšová, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Vanesa Prajová, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ACTA MECHATRONICA
ISSN 2453-7306
prof. Ing. Pavol Božek, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ACTA SIMULATIO
ISSN 1339-9640
prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (člen redakčnej rady)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Vanesa Prajová, PhD. (člen redakčnej rady)

 

 

ACTA TECNOLOGÍA
ISSN 2453-675X
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING
ISSN: 2067-3809
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Erika Hrušková,PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Miriam Matúšová, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Vanesa Prajová, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Beáta Šimeková, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
ISSN 1687-6822,eISSN 1687-8442
doc. Ing. Marian Palcut, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING
ISSN: 1584-2665
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ARCHIWUM WIEDZY INŻYNIERSKIEJ
ISSN 2544-2449
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)
Ing. Jana Samáková, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)

 

AT&P Journal
ISSN 1335-2237
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (člen redakčnej rady)

COATINGS
ISSN 2079-6412
Ing. Martin Sahul, PhD. (topic editor, hosťujúci člen špeciálnych vydaní časopisu)

DEFECT AND DIFFUSION FORUM
ISSN 1662-9507
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (hosťujúci editor špeciálnych vydaní časopisu)

DELTA
ISSN 0337-0863
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. – člen redakčnej rady 

EAI ENDORSED TRANSACTIONS ON e-Learning
ISSN 2032-9253
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)

ECOLETRA
ISSN 2377-9748
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Pavol Bezák, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
prof. Ing. Pavol Božek, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Martina Horváthová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Richard Kuracina, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
prof. Ing. Marián Kubliha, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Petra Marková, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Miriam Matúšová, PhD. ( člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Matej Pašák, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
Ing. Vanesa Prajová, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (člen Vedeckej rady časopisu)

ENGINEERING
ISSN 2079-1747
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)

 

eSCRIPTS
ISSN (Crowd-Review Online Publication System)
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady eLearning)

THE EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND SAFETY SCIENCES (EJESS )
Print ISSN: 1339-472X
Online ISSN: 1339-4797 
prof. Ing. Karol Balog, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. (člen redakčnej rady časopisu)

FÓRUM MANŽÉRA
ISSN 1339-9403
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (člen redakčnej rady)
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. – (člen redakčnej rady)
Ing. Petra Marková, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. – predseda redakčnej rady
Ing. Vanessa Prajová, PhD. (člen redakčnej rady)
Ing. Peter Szabó, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, CSc. (člen redakčnej rady)

GRADUS
ISSN 2064-8014
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (člen Associate editors)

Information Technologies and Learning Tools
ISSN 2076-8174
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (editor)

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN MACHINING AND FORMING OPERATIONS
ISSN : 0975-4784
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zástupca šéfredaktora)

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING (UIJMSE)
ISSN Print: 2575-3150
ISSN Online: 2575-3142
Ing. Miriam Matúšová, PhD. - člen

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFT COMPUTING AND ENGINEERING (TM)
ISSN 2231-2307
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (člen redakčnej rady)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGIES
ISSN Print:  2575-5102
ISSN Online:  2575-5110
Ing. Vanesa Prajová, PhD. – člen redakčnej rady časopisu

JOURNAL OF AUTOMATION AND CONTROL
ISSN 2301-3702
Ing. Igor Halenár, PhD. – editor

 

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING
ISSN 1339-4896
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (členka redakčnej rady časopisu)

JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH
ISSN 2630-4953
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)

JOURNAL OF MINING AND GEOTECHNICAL ENGINEERING
ISSN 2618-7434
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)

JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING SCIENCE STUDIES (JMESS)
ISSN: 2458-925X
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD. (člen redakčnej rady)

 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, SAFETY, EDUCATION AND MANAGEMENT
ISSN 1339-5270
doc. Ing. Miroslav Rusko, PhD. (člen redakčnej rady)

  

JOURNAL OF PRODUCTION ENGINEERING
ISSN 1821-4932
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. (člen redakčnej rady)

JOURNAL OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC  AND ACADEMIC PURPOSES
ISSN 2334-9182 
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. – (člen redakčnej rady)

KOVÁRENSTVÍ
ISSN 1213-9289
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (člen redakčnej rady) 

KOVOVÉ MATERIÁLY
ISSN 0023-432X
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (člen redakčnej rady)
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (člen redakčnej rady) 

MANUFACTURING TECHNOLOGY JOURNAL
ISSN 1213-2489
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (člen redakčnej rady)

MAŠINOBUDUVANNJA
ISSN 2079-1747
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady)

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY
ISSN 1580-2949
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (člen redakčnej rady)

 

MATERIALS
eISSN 1996-1944
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.  (čken redakčnej rady)
doc. Ing. Marian Palcut, PhD. (hosťujúci redaktor, člen recenzentov)

 

MATERIALS ENGINEERING/ MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO
ISSN 1335-0803/1338-6174
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. - člen vedeckého výboru časopisu

 

METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT
ISSN : 0026-0673
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (člen redakčnej rady)  

POLYMERS
ISSN 2073-4360
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. (hosťujúci editor)

PROCESNÝ MANAŽÉR
ISSN 1336-8680
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen redakčnej rady časopisu)

REVIEW OF BEHAVIORAL ASPECT IN ORGANIZATION and SOCIETY
ISSN: 2656-0054
(printed) 2656-2693 (online)
Ing. Vanesa Prajová, PhD. (člen redakčnej rady)

 

SPEKTRUM STU
ISSN 1336-2593
PaedDr. Daša Šottníková (člen redakčnej rady)

 

SYMMETRY
ISSN 2073-8994
prof. Mgr. Robert Vrábeľ, PhD. (topic editor od r. 2021) 

TRANSPORT and LOGISTICS
ISSN 1451-107X (print), 24061069 (online)
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen redakčnej rady) 

 

VEDECKÉ PRÁCE MTF STU
ISSN 1338-0532 (online)
ISSN 1336-1589 (tlačené vydanie)
Čambál Miloš, prof. Ing. CSc. – STU MTF Trnava (predseda redakčnej rady)
Šugár Peter, prof. Ing. CSc. – STU MTF Trnava (vedecký redaktor)
Čaus Alexander, prof. Ing. DrSc. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Dománková Mária, prof. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Koleňák Roman, prof. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Kusý Martin, doc. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Minárik Stanislav, doc. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Soldán Maroš, prof. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Tanuška Pavol, prof. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Važan Pavol, prof. Ing. PhD. – STU MTF Trnava (člen edičnej rady)
Rešetová Kvetoslava , PhDr. PhD. (zodpovedný redaktor časopisu)

 

WIREILLA (International Journal of Soft Computing, Mathematics and Control (IJSCMC)
ISSN 2201-4160
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (člen redakčnej rady)

 

ZVÁRAČ PROFESIONÁL
ISSN : 1336-5045
Ing. Jozef Bárta, PhD. (člen redakčnej rady)
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. (člen redakčnej rady)
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. (člen vedeckej rady časopisu)
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD. (člen redakčnej rady)
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (člen redakčnej rady)
Ing. Beata Šimeková, PhD. (člen redakčnej rady)

 

Aktualizované 7.4.2022