Prejsť na obsah
Výskum

Rok 2021

MECHATRONIKA, VÝROBNÁ TECHNIKA, DIGITÁLNY PODNIK: najnovšie úspechy, výzvy a trendy, 14.4.2021, on-line

Dr.h.c. Prof. Ing. Pavol Božek, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen vedeckého výboru konferencie
Doc. Ing. Peter Košťál, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. – člen programového výboru konferencie
Ing. Vanessa Prajová, PhD. – člen programového výboru konferencie
Ing. Mária Homokyová, PhD. – člen programového výboru konferencie
Ing. Martina Horváthová, PhD. - člen programového výboru konferencie

 

The 11th International Conference KOD 2021, Novi Sad, Serbia, 10.-12.6.2021

Doc. Ing. Peter Košťál, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Vanessa Prajová, PhD.  – člen vedeckého výboru konferencie
Doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.  – člen vedeckého výboru konferencie

MSE 2021 - The 10th International Conference on Manufacturing Science and Education, 2-4 June, 2021


doc. Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.  – člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.  – člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. – člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. – člen medzinárodného vedeckého výboru konferenciee
prof. Ing. Karol Velíšek, PhD. – člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie

Rok 2020


InvEnt 2020, Žilina 16.9.2020
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Peter Szabó, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi -14.ročník konf.odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe, Stará Lesná 5.-7.2.2020, 12.12.2019
doc. Ing. Peter Schreiber, PhD. – člen programového výboru konferencie
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - člen programového výboru konferencie

7th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities (Madrid, Španielsko)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - Predsedníčka riadiaceho a vedeckého výboru konferencie

 

International Conference on Transport and Smart Cities), Madrid, Španielsko - ICoTSC 2020

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - členka org.výboru

 

ICIE 2020 (Innovation in Engineering), Guimaraes, Portugalsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD.- členka medz.ved.výboru

 

Mobility IoT 2020 (7th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities), N/A, Cyberspace

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD.- Členka technického programového výboru konferencie Predsedníčka riadiaceho a vedeckého výboru konferencie

 

DSMIE 2020 (3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange), 9.-12. 6., 2020, Kharkiv

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD.- členka progr.výboru

 

INTERPARTNER 2020 (2nd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes), 8.-11.9.2020, Odessa, Ukrajina

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - členka progr.výboru, predsedníčka sekcie

 

INTETAIN 2020 (12th EAI International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment), December 11-15, 2020, Cyberspace

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - Predsedníčka pre Publicity and Social Media konferencie

 

KNOWCOM (6th anniversary of the international scientific conference Knowledge on Economics and Management 2020), November 12-13, 2020, Česká republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - členka ved.výboru

 

International Conference on Transport and Smart Cities, 19.-21. October 2020, Madrid, Španielsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - členka tech.progr.výboru

Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii – XX Meždunarodnaja naučnaja konferencija (Ufa, 2020)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie

 

Inovacionnyje technologii upravlenija socialno-ekonomičeskim razvitijem regionof Rosii

prof. Ing. Peter Sakál, CSc. – člen programového výboru konferencie

 

Rok 2019

MECHEDU 2019 – Conference and Workshop 2019, 12.12.2019
Ing. Vanesa Prajová, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie 

11th International Scientific Conference Economics, Management and Technology in Enterprises 2019, 9.-10.5.2019, Zvolen
Prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Petra Marková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Vanesa Prajová, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

TIABP 2019 (Trends and Innovative Approaches in Business Processes) ( 19.11.2019, Košice)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. - členka vedeckého výboru konferencie

Computational Mechanics 2019 ( 4.-6.11.2019, Srní, ČR)
doc. Ing. Milan Naď, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Problemy funkcionirovanija a razvitija territoria+nych sociáľno-ekonomičeskich sistem  ( 15.10-15.11.2019, Ufa)
prof.Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen organizačného  výboru konferencie

PRO-TECH-MA 2019 ( 15.-19.9.2019, Heľany)
prof.Dr.Ing. Jozef Peterka - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Peter Šugár,CSc. - člen vedeckého výboru konferencie

INTERPARTNER 2019 ( 10.-13.9.2019, Odessa, Ukrajina)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

DMS-RE 2019 ( 2.-6.9.2019, Nová Lesná)
doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM a TECHNOLOGICKÉ FÓRUM JUNIOR 2019 ( 18.-20.6.2019, Praha/Veselý Kopec)
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Miroslav Sahul, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

CECIIS 2019 ( 2.-4.10.2019, Varaždin)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - člen vedeckého výboru konferencie

Invention for Enterprise ( 18.6.2019, Žilina)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Kvaliteta-jučer, danas, sutra (Quality- yesterday, today, tomorrow)-20th International Symposium on Quality ( 20.-22.3.2019, Pula, Chorvátsko)
Ing. Katarína Lestyánszka Škurková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Manufacturing Technology 2019 ( 5.-6.2.2019, Plzeň, Česká republika)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. -
člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

12th International Conference and Exhibition on Electromechanical and Energy Systems 2019, Craiova, Rumunsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  členka výboru 

 

POSTPOINT 2019, Žilina, 21.-22. október 2019, Slovenská republika doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - Členka organizačného výboru konferencie

 

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII, 18. októbra 2019, Žilina, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka programového a vedeckého výboru konferencie

 

4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, Krynica, Poľsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka programového a organizačného výboru

 

GFIC 2019 (Global Forum of Intellectual Capital), Santarém, Portugalsko 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru

 

GBATA 2019 (21st Annual International Conference on Developing Solutions to Contemporary Challenges in Uncertain Times), Paríž, Francúzsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - Členka výboru za Slovenskú republiku v rámci konferencie

 

Ekonomika podnikání: teorie a praxe. Digitální transformace a inovace“ 2019, Praha, Česká republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Spoluorganizátorka a členka vedeckého výboru

 

17th LMSCM2019 (International Logistics and Supply Chain Congress), Istanbul, Turecko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckej rady

 

DSMIE 2019 (2. medzinárodnej konferencie “Design, Simulation, Manufacturing: the Innovation Exchange), Lutsk, Ukrajina

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - Členka programového výboru

 

INTSYS 2019 (3. medzinárodná konferencia inteligentných dopravných systémov EAI), Braga, Portugalsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. - Členka programového výboru

 

IFKAD 2019, Matera, Taliansko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru konferencie

 

Chinacom 2019, Shanghai, 29.-1.12.2019

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru konferencie

 

Mobility IoT 2019 v rámci Smart City Summit 360°, Krynica, Poľsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Garantka vedeckého výboru konferencie, Predsedníčka riadiaceho a podpresedníčka vedeckého výboru konferencie

 

INTETAIN 2019

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka programového výboru

 

Rok 2018

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest (22.11.2018, Trenčianske Teplice, SR)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen  medzinárodného vedeckého výboru konferencie

XVIII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018 ( ČR, Ostravice 18.-19.4.2018)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

XV. International Scientific Congress MTM 2018: Machines, Technologies, Materials 2018 ( 14.-17.3.2018, Borovets, Bulgaria)
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. - člen vedeckého výboru

The 10th International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), 6.-8.Jún 2018,Novi Sad, Serbia
Ing. Roman Ružarovský, PhD. - člen  technického programového výboru konferencie

 

16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications ICETA 2018 (15.-16.11.2018, Starý Smokovec)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. - člen programového výboru konferencie

INCoS-2018 (10th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems), Fakulta manažmentu, UK, Bratislava

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka TPC výboru medzinárodnej konferencie

Mobility IoT 2018 v rámci Smart City Summit 360°, Guimaraes, Portugalsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -   Predsedníčka vedeckého výboru konferencie

 

Rok 2017

Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu  - mezinárodní vědecká konference (Praha, 9.-10.11.2017)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen programového výboru konferencie

 

Advanced in Fire and Safety Engineering 2017. Medzinárodná vedecká konferencia (19.-20.10.2017, Trnava)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Maroš Soldan, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Roman Čička, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Richard Kuracina, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie

 

IEEE 21st InternationalConference on Intelligent Engineering Systems ( 20.-23.10.2017, Larnaca, Cyprus)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - člen programového výboru

 

9. International scientific-professional conference SBW 2017 "Engineering technologies in manufacturing of welded constructions and products" (Slavonski Brod, 25.-27.10.2017)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Jozef Bárta, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

11.medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia (9.-10.11.2017, Košice)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

ICETA 2017 - 15th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (26.-27.10.2017, Starý Smokovec)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. - člen programového výboru konferencie

 

29.Dny tepelného zopracování
Prof. Ing. Peter Jurči, PhD . – člen organizačného výboru 

 

Experimental stress analysis 2017, 55th International Scientific Conference (Nový Smokovec, 30.5.-1.6.2017)
prof. Ing. Pavol Božek, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

More wood, better management, increasing effectiveness: starting points and perspective (Praha, 24.-26.5.2017)
doc. Ing. Renáta Nováková,PhD. - členka vedeckého výboru konferencie

 

International Scientific Conference Fire Protection, Safety a nd Security 2017 (Zvolen, 3.-5.5.2017)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen editorial board

 

ExFoS 2017 Expert Forensic Science 2017 - XXVI.mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství (Brno, 27.-28.1.2017)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen organizačného výboru konferencie

Exchange of Language Education Practice among European Teachers 2017, Nitra, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie

 

ICDEc 2017 (2nd International Conference on Digital Economy), Sidi Bou Said, Tunisko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie

 

11th International Conference on Electromechanical and Power Systems 2017, Iasi, Rumunsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka programového výboru

 

MMS 2017 (2nd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems), Starý Smokovec, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka organizačného výboru

 

Mobility IoT 2017, Helsinky, Fínsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka vedeckého výboru konferencie

 

INTSYS 2017 (Intelligent Transport Systems – From Research and Development to the Market Uptake), Yvinkaa, Fínsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka vedeckého výboru konferencie

 

Rok 2016

European Conference on Heat Treatment, Praha 2016
Prof. Ing. Peter Jurči, PhD. - člen vedeckého výboru

 

Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii – XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija (Ufa, 2016)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. – člen organizačného výboru konferencie
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen organizačného výboru konferencie
Ing. Helena Fidlerová,PhD.– člen organizačného výboru konferencie

 

32nd Conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2016 (31.10.-2.11.2016, ČR)
doc. Ing. Milan Naď, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie

 

XXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce (Štrbské Pleso, 14.-16.11.2016)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie

 

CoSME 2016 The 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 (3.-4.11.2016, Brasov Romania)
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie

 

ADVANCES IN FIREASAFETY &ENGINEERING. V.international Scientific Conference (27.-28.10.2016, Žilina)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. – člen Vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. – člen Vedeckého výboru konferencie

 

TEAM 2016 – 8th International Scientific and Expert Conference (19.-21.10.2016, Trnava)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen  Honorary Committee
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. – člen vedeckého výboru  konferencie
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Mária Dománková, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. – člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Jozef Bárta, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

  

Certifikát na poverenie zorganizoivať európske podujatie, resp. medzinárodný kongres (atribút ocenenia v kategórii B pre oblasť výskumu 14):
8th International Scientific and Expert Conference TEAM 2016 – poverenie  Prof. Dr. sc. Dražan Kozak- President of TEAM Society (18.1.2016):
Ing. Jozef Bárta, PhD.
Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Ing. Ivan Buranský, PhD.
Ing. Beata Šimeková, PhD.
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. 

  

17th International Scientific Conference TRANSFER 2016 (11.-13.10.2016,Trenčianske Teplice )
prof. Ing. Ivan Baránek, PhD. – člen vedeckéhoi výboru konferencie
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD – člen vedeckého výboru konferencie 

  

Aktuaľnyje voprosy ekonomičeskoj teorii: razvitije a primenenije v praktike rosssijskich preobrazovanij (Ufa, 2016
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru konferencie) 

 

European Conference on Intellectual Capital ECIC
(http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic/ecic-committee/)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen programového výboru)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen programového výboru)
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (člen programového výboru)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru)
doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (člen programového výboru)
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (člen programového výboru) 

 

IN-TECH 2016 – International Conference on Innovative Technologies (Praha, 6.-8.9.2016)
prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (člen  vedeckého výboru konferencie)

 

International Scientific Conference PRO-TECH-MA 2016: Progressive technologies and materials (Poľsko, Rzeszów, 22.-24.6.2016)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (člen vedeckej rady konferencie)
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. (člen vedeckej rady konferencie) 

 

XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016 (Ostrava, 21.-22.9.2016)
Prof. Ing. Karol Balog, PhD. (člen vedeckého výžboru konferencie)

The First International Conference on Digital Economy 2016, Carthage, Tunisko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie

 

GBATA 2016 (18th Annual International Conference), Dubai, U.A.E.

 doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -   Predsedníčka výboru za Slovenskú republiku v rámci konferencie

 

MMS 2016 (1st EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems), Bratislava, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka organizačného výboru

 

Mobility IoT 2016, Bratislava, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka vedeckého výboru konferencie

  

Rok 2015

European Conference on Intellectual Capital ECIC
(http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic/ecic-committee/)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen programového výboru)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen programového výboru)
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (člen programového výboru)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru)
doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (člen programového výboru)
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (člen programového výboru)

 

INES 2015 -IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (Bratislava, 3.-5.9.2015)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (člen  INES 2015 Technical Program Committee) 

 

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí V. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska (Bratislava, 10.9.2015)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen vedeckého výboru)

Samit Smart City 360, Bratislava, 13-16. október 2015

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka organizačného výboru -  Členka vedeckej rady

 

MOBIDANUBE v rámci Samitu Smart City, 2015 Bratislava, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -   Predsedníčka vedeckého výboru konferencie

 

13th International Logistics and Supply Chain Congres 2015, Izmir, Turecko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -   Členka vedeckého výboru konferencie

 

The Danube – Axis of European Identity 2015, Novi Sad, Srbsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka medzinárodného programového výboru medzinárodnej konferencie

 

 

Rok 2014

European Conference on Intellectual Capital ECIC
(http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic/ecic-committee/)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen programového výboru)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen programového výboru)
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (člen programového výboru)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru)
doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (člen programového výboru)
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (člen programového výboru)

  

6th International a Expert Conference of the International TEAM Society 2014
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.  (člen Scientific committe)
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. (člen Scientific committe)
Ing. Jozef Bárta, PhD. (člen Scientific committe)

  

5. International Technical Conference Technological Forum 2014 (Kouty –ČR- 17.-19.6.2014)
prof. Ing. Pavol Božek, CSc. – (člen scietific committee)

ECIC 2014 (Európska konferencia intelektuálneho kapitálu), Trnava, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Predsedníčka programového výboru konferencie

 

MMS 2014 (4th International Conference on Management of Manufacturing Systems), Vysoké Tatry, Slovenská republika

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka programového výboru konferencie

Rok 2013

2nd year of ARSA  conference, 2.-6.12.2013
Ing. Vanesa Prajová, PhD. – člen medzinárodného vedeckého výboru a výboru recenzentov

9th International Conference on Electromechanical and power systems 2013, Iasi, Rumunsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka výboru

International Conference on IT Solutions in Logistics 2013, Zielona Gora, Poľsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová,PhD. -  Členka vedeckého výboru konferencie