Prejsť na obsah
Výskum

Rok 2020


InvEnt 2020, Žilina 16.9.2020
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Peter Szabó, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi -14.ročník konf.odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe, Stará Lesná 5.-7.2.2020, 12.12.2019
doc. Ing. Peter Schreiber, PhD. – člen programového výboru konferencie
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - člen programového výboru konferencie

 

Rok 2019

MECHEDU 2019 – Conference and Workshop 2019, 12.12.2019
Ing. Vanesa Prajová, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie 

11th International Scientific Conference Economics, Management and Technology in Enterprises 2019, 9.-10.5.2019, Zvolen
Prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Petra Marková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Vanesa Prajová, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

TIABP 2019 (Trends and Innovative Approaches in Business Processes) ( 19.11.2019, Košice)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. - členka vedeckého výboru konferencie

Computational Mechanics 2019 ( 4.-6.11.2019, Srní, ČR)
doc. Ing. Milan Naď, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Problemy funkcionirovanija a razvitija territoria+nych sociáľno-ekonomičeskich sistem  ( 15.10-15.11.2019, Ufa)
prof.Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen organizačného  výboru konferencie

PRO-TECH-MA 2019 ( 15.-19.9.2019, Heľany)
prof.Dr.Ing. Jozef Peterka - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Peter Šugár,CSc. - člen vedeckého výboru konferencie

INTERPARTNER 2019 ( 10.-13.9.2019, Odessa, Ukrajina)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

DMS-RE 2019 ( 2.-6.9.2019, Nová Lesná)
doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM a TECHNOLOGICKÉ FÓRUM JUNIOR 2019 ( 18.-20.6.2019, Praha/Veselý Kopec)
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Miroslav Sahul, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

CECIIS 2019 ( 2.-4.10.2019, Varaždin)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - člen vedeckého výboru konferencie

Invention for Enterprise ( 18.6.2019, Žilina)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Kvaliteta-jučer, danas, sutra (Quality- yesterday, today, tomorrow)-20th International Symposium on Quality ( 20.-22.3.2019, Pula, Chorvátsko)
Ing. Katarína Lestyánszka Škurková, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

Manufacturing Technology 2019 ( 5.-6.2.2019, Plzeň, Česká republika)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. -
člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

Rok 2018

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest (22.11.2018, Trenčianske Teplice, SR)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen  medzinárodného vedeckého výboru konferencie

XVIII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018 ( ČR, Ostravice 18.-19.4.2018)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

XV. International Scientific Congress MTM 2018: Machines, Technologies, Materials 2018 ( 14.-17.3.2018, Borovets, Bulgaria)
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. - člen vedeckého výboru

The 10th International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), 6.-8.Jún 2018,Novi Sad, Serbia
Ing. Roman Ružarovský, PhD. - člen  technického programového výboru konferencie

 

16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications ICETA 2018 (15.-16.11.2018, Starý Smokovec)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. - člen programového výboru konferencie

 

Rok 2017

Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu  - mezinárodní vědecká konference (Praha, 9.-10.11.2017)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen programového výboru konferencie

 

Advanced in Fire and Safety Engineering 2017. Medzinárodná vedecká konferencia (19.-20.10.2017, Trnava)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Maroš Soldan, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Roman Čička, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Richard Kuracina, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. -
člen vedeckého výboru konferencie

 

IEEE 21st InternationalConference on Intelligent Engineering Systems ( 20.-23.10.2017, Larnaca, Cyprus)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - člen programového výboru

 

9. International scientific-professional conference SBW 2017 "Engineering technologies in manufacturing of welded constructions and products" (Slavonski Brod, 25.-27.10.2017)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Jozef Bárta, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

11.medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia (9.-10.11.2017, Košice)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

ICETA 2017 - 15th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (26.-27.10.2017, Starý Smokovec)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. - člen programového výboru konferencie

 

29.Dny tepelného zopracování
Prof. Ing. Peter Jurči, PhD . – člen organizačného výboru 

 

Experimental stress analysis 2017, 55th International Scientific Conference (Nový Smokovec, 30.5.-1.6.2017)
prof. Ing. Pavol Božek, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

 

More wood, better management, increasing effectiveness: starting points and perspective (Praha, 24.-26.5.2017)
doc. Ing. Renáta Nováková,PhD. - členka vedeckého výboru konferencie

 

International Scientific Conference Fire Protection, Safety a nd Security 2017 (Zvolen, 3.-5.5.2017)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen editorial board

 

ExFoS 2017 Expert Forensic Science 2017 - XXVI.mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství (Brno, 27.-28.1.2017)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - člen organizačného výboru konferencie

 

Rok 2016

European Conference on Heat Treatment, Praha 2016
Prof. Ing. Peter Jurči, PhD. - člen vedeckého výboru

 

Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii – XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija (Ufa, 2016)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. – člen organizačného výboru konferencie
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen organizačného výboru konferencie
Ing. Helena Fidlerová,PhD.– člen organizačného výboru konferencie

 

32nd Conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2016 (31.10.-2.11.2016, ČR)
doc. Ing. Milan Naď, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie

 

XXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce (Štrbské Pleso, 14.-16.11.2016)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie

 

CoSME 2016 The 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 (3.-4.11.2016, Brasov Romania)
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie

 

ADVANCES IN FIREASAFETY &ENGINEERING. V.international Scientific Conference (27.-28.10.2016, Žilina)
prof. Ing. Karol Balog, PhD. – člen Vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. – člen Vedeckého výboru konferencie

 

TEAM 2016 – 8th International Scientific and Expert Conference (19.-21.10.2016, Trnava)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen  Honorary Committee
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. – člen vedeckého výboru  konferencie
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen vedeckého výboru konferencie
doc. Ing. Mária Dománková, PhD. – člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. – člen vedeckého výboru konferencie
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie
Ing. Jozef Bárta, PhD. - člen vedeckého výboru konferencie

  

Certifikát na poverenie zorganizoivať európske podujatie, resp. medzinárodný kongres (atribút ocenenia v kategórii B pre oblasť výskumu 14):
8th International Scientific and Expert Conference TEAM 2016 – poverenie  Prof. Dr. sc. Dražan Kozak- President of TEAM Society (18.1.2016):
Ing. Jozef Bárta, PhD.
Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Ing. Ivan Buranský, PhD.
Ing. Beata Šimeková, PhD.
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. 

  

17th International Scientific Conference TRANSFER 2016 (11.-13.10.2016,Trenčianske Teplice )
prof. Ing. Ivan Baránek, PhD. – člen vedeckéhoi výboru konferencie
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD – člen vedeckého výboru konferencie 

  

Aktuaľnyje voprosy ekonomičeskoj teorii: razvitije a primenenije v praktike rosssijskich preobrazovanij (Ufa, 2016
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru konferencie) 

 

European Conference on Intellectual Capital ECIC
(http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic/ecic-committee/)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen programového výboru)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen programového výboru)
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (člen programového výboru)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru)
doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (člen programového výboru)
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (člen programového výboru) 

 

IN-TECH 2016 – International Conference on Innovative Technologies (Praha, 6.-8.9.2016)
prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (člen  vedeckého výboru konferencie)

 

International Scientific Conference PRO-TECH-MA 2016: Progressive technologies and materials (Poľsko, Rzeszów, 22.-24.6.2016)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (člen vedeckej rady konferencie)
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. (člen vedeckej rady konferencie) 

 

XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016 (Ostrava, 21.-22.9.2016)
Prof. Ing. Karol Balog, PhD. (člen vedeckého výžboru konferencie)

  

Rok 2015

European Conference on Intellectual Capital ECIC
(http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic/ecic-committee/)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen programového výboru)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen programového výboru)
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (člen programového výboru)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru)
doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (člen programového výboru)
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (člen programového výboru)

 

INES 2015 -IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (Bratislava, 3.-5.9.2015)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (člen  INES 2015 Technical Program Committee) 

 

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí V. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska (Bratislava, 10.9.2015)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen vedeckého výboru) 

 

Rok 2014

European Conference on Intellectual Capital ECIC
(http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic/ecic-committee/)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (člen programového výboru)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (člen programového výboru)
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (člen programového výboru)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (člen programového výboru)
doc. Ing. Jana Šujanová, PhD. (člen programového výboru)
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (člen programového výboru)

  

6th International a Expert Conference of the International TEAM Society 2014
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.  (člen Scientific committe)
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. (člen Scientific committe)
Ing. Jozef Bárta, PhD. (člen Scientific committe)

  

5. International Technical Conference Technological Forum 2014 (Kouty –ČR- 17.-19.6.2014)
prof. Ing. Pavol Božek, CSc. – (člen scietific committee)

Rok 2013

2nd year of ARSA  conference, 2.-6.12.2013
Ing. Vanesa Prajová, PhD. – člen medzinárodného vedeckého výboru a výboru recenzentov