Prejsť na obsah
Výskum

Vedecká rada STU Bratislava

Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.
Moravčík Oliver, prof. Dr. Ing. 
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.


Vedecká rada MTF STU:

prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc. predseda VR
prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc. podpredseda VR
prof. Ing. KAROL BALOG, PhD.  
prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.  
prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.  
doc. Ing ROMAN ČIČKA, PhD.
doc. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.  
doc. Ing. MARIANA DERZSI, PhD.  
doc. Ing. KRISTÍNA GERULOVÁ, PhD.  
prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.  
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. OLIVER MORAVČÍK  
prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.  
prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.  
prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD.  
doc. Ing. MAXIMILIÁN STRÉMY, PhD.
prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.  
prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.  
prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK, CSc.  

 

Vedecké kolégium UMMS SAV
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (člen)

 

Vedecká rada SjF TU Košice:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen VR
Ing. Jaroslav Holeček, PhD. - člen VR 

 

Vedecká rada SjF ŽU Žilina:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen VR
Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

 

Vedecká rada FBI ŽU Žilina:
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. – člen VR

 

Vědecká rada VŠB – TU, Fakulta strojní, Ostrava (ČR):
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

 

Vědecká rada Západočeskej univerzity – Fakulta strojní, Plzeň  (ČR):
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada Vysokej školy manažmentu, Bratislava:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada Univerzity sv.Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada TU Zvolen, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Zvolen:
prof. Ing. Pavol Božek, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada TU Zvolen, Drevárska fakulta Zvolen:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. – člen VR

 

Vedecká rada TU Košice, Fakulta výrobných technológií Prešov:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – člen VR

 

Vědecká rada VŠB – TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava (ČR):
prof. Ing. Karol Balog, PhD. – člen VR

Vedecká rada Fakulty provozně ekonomické Mendolova univerzita Brno:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. – člen VR

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne- Fakulta logistiky a krizového řízení
doc.Ing. Jozef Martinka, PhD. - člen Vedeckej rady

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne- Fakulta technologická
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - člen Vedeckej rady