Prejsť na obsah
Výskum

Rok 2022

Členovia VR STU

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
doc. Ing. Strémy Maximilián, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Vedecká rada MTF STU:

prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc. predseda VR
prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc. podpredseda VR
prof. Ing. KAROL BALOG, PhD.  
prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.  
prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.  
doc. Ing ROMAN ČIČKA, PhD.
doc. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.  
doc. Ing. MARIANA DERZSI, PhD.  
doc. Ing. KRISTÍNA GERULOVÁ, PhD.  
prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.  
doc. Ing. HELENA MAKÝŠOVÁ, PhD.
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. OLIVER MORAVČÍK  
prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.  
prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.  
prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD.  
doc. Ing. MAXIMILIÁN STRÉMY, PhD.
prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.  
prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.  
prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK, CSc.  

 

Vědecká rada Fakulty strojní Vysokej školy báňskej, TU Ostrava, ČR:

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen VR

 

Vědecká rada Fakulty strojní, ZČU Plzeň, ČR:

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada UMMS SAV:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - člen VR

 

Vedecká rada SjF, STU Bratislava:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

Vedecká rada SjF, TU Košice:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada Fakulty výrobných technológií, TU Košice so sídlom v Prešove:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada SjF, ŽU Žilina:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada UCM Trnava:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada Vysokej školy manažmentu Bratislava:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – člen VR

 

Vedecká rada Fakulty manažmentu, UK Bratislava:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. – člen VR

 

Vědecká rada Fakulty provozně ekonomické, Mendelova univerzita Brno, ČR:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. – člen VR

 

Vedecká rada Fakulty bezpečnostného inžinierstva, ŽU Žilina:
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. – člen VR

 

Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysokej školy báňskej, TU Ostrava, ČR:
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. – člen VR

 

Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení,  UTB Zlín, ČR:
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. - člen VR

 

Vedecká rada Fakulty masmediálnej komunikácie,  UCM Trnava:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. – člen VR 

 

Vedecká rada Drevárskej fakutly, TU Zvolen:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. – člen VR

Vědecká rada Fakulty technologické,  UTB Zlín, ČR:
prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - člen VR

 

Poľská akadémia vied, Kraków, Poľsko:

doc. Ing. Štefan Václav, PhD. - člen na obdobie 2019-2022