Prejsť na obsah
Výskum

Správa o SVK 2008

Výsledky ŠVK 2008

Sekcia: Cudzie jazyky I - anglický jazyk
1. miesto Matej Pecháček: Progressive Methods od Quality Improvement, vedúci práce: PhDr. Emília Mironovov.
2. miesto Tatiana Tetliaková, Anna Pompurová: Job Opportunities for Undergraduates in Slovakia and Great Britain, vedúci práce: Mgr. Gabriela Waleková
3. miesto Michal Puškár, Monika Kasprzaková: Proposals for Employees´ Benefit Improvent  in Trens, Inc., Trenčín, vedúci práce: Mgr. Gabriela Waleková

Sekcia: Cudzie jazyky II - nemecký jazyk
1. miesto Ondrej Szabó: Fachdeutsch interaktiv, vedúci práce: Mgr. Dušan Fedič
2. miesto Miriama Špaleková, Lucia Masnicová: Kompetenzen von Managern, vedúci práce: Mgr. Jana Česneková
3. miesto Ladislav Rusňák, Jakub Mile: Datenbanksystem von Studenten , vedúci práce: Mgr. Dušan Fedič

Sekcia: Inžinierska pedagogika
1. miesto Martina Homolová: Efektívna komunikácia na MTF očami študentov, vedúci práce: Mgr. Silvester Sawicki, PhD.
2. miesto Ľubica Capková: Neverbálne správanie personalistu, vedúci práce: PhDr. Mgr. Libor Bernát, CSc.
3. miesto Lukáš Miklošovič: Hodnotenie a klasifikácia na SOU, vedúci práce: Ing. Katarína Tináková, PhD.

Sekcia: Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. miesto Bc. Boris Kováč: Databázová aplikácia pre mobilné zariadenie na báze Oracle, vedúci práce: Ing. Maximilián Strémy
2. miesto Ján Klč: Simulácia dvojpolohovej regulácie v prostredí Matlab, vedúci práce:
Ing. Bohuslava Husárová
3. miesto Bc. Róbert Ulík: Súradnicový zapisovač riadený mikrokontrolérom, vedúci práce: Ing. Michal Kebísek

Sekcia: Technológie strojárskej výroby I - obrábanie a montáž
1. miesto Ing. Ján Líška: Výroba prototypovej formy, vedúci práce: Prof. Ing. Ivan Baránek,  PhD.
2. miesto Bc. Pavol Ivanovič: Návrh technológie výroby traverzy, vedúci práce: Prof. Ing. Ivan Baránek, PhD.
3. miesto Bc. Michal Omámik: Hodnotenie efektívnosti a kvality výroby tvarových plôch frézovaním, vedúci práce: Prof. Ing. Ivan Baránek,  PhD.

Sekcia:  Technológie strojárskej výroby III - zváranie
1. miesto Bc. Ondrej Herchl: Zváranie hliníka s CrNi austenitickou oceľou, vedúci práce: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
2. miesto Bc. Adrián Barek: Súčasné poznatky z oblasti zvárania explóziou, vedúci práce: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
3. miesto Patrik Bajkai: Zváranie a tepelné delenie kovov pod vodou, vedúci práce: Ing. Zuzana Turňová, PhD.

Sekcia: Environmentálne inžinierstvo
1. miesto Miroslava Valíčková: Vplyv poľnohospodárstva na vybrané agrochemické ukazovatele, vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak
2. miesto Šárka Bartánusová: Metódy stanovenia vybraných organických zložiek v pôde, vedúci práce : RNDr. Maroš Sirotiak
3. miesto Lucia Zaoralová: Netradičné metódy využitia slnečnej energie, vedúci práce: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.

Sekcia:  Bezpečnostné inžinierstvo
1. miesto Michal Urbánek: Návrh zlepšenia kvality BOZP v malých a veľkých podnikoch, vedúci práce: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
2. miesto Peter Sabo: Porovnanie používanej metódy posudzovania rizík vo vybranej prevádzke so systematickou metódou, vedúci práce: Ing. Richard Kuracina, PhD.
3. miesto Peter Vekóny: Bezpečnosť práce v prašnom prostredí, vedúci práce: Doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Sekcia: Nekovové materiály
1. miesto Bc. Alexandra Görtlerová: Sledovanie vplyvu veľkosti rýchlosti ohrevu na proces vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických metód, vedúci práce: Doc. Ing. Marián Kubliha, PhD.
2. miesto Bc. Marcel Petrovič: Sledovanie stupňa zosieťovania pri procese vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód, vedúci práce: Doc. Ing. Marián Kubliha, PhD.
3. miesto Bc. Tibor Szmolka: Izotermické žíhanie materiálu 18CrNiMo7-6, vedúci práce: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Štatistika počtu účastníkov

Fotogaléria ŠVK 2008