Prejsť na obsah
Uchádzači

Vážení uchádzači,

boli ste prijatí, resp. podmienečne prijatí (uchádzači, ktorí nedodali doklad o ukončení bakalárskeho štúdia) na inžinierske štúdium v akademickom roku 2022/2023 na dennú formu štúdia prezenčnou, alebo kombinovanou metódou. Rozhodnutie o prijatí na štúdium Vám doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty do vlastných rúk.

ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

ZOZNAM PODMIENEČNE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

 

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte, vyplňte najneskôr do 17.07.2022 elektronickú návratku (E-návratka) na štúdium.

 

E – NÁVRATKA

Na e-mail zadaný v e-prihláške Vám budú v priebehu nasledujúcich dní odoslané prihlasovacie údaje do aplikácie „E-návratka k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej vyjadríte záujem o štúdium (nevyhnutné vyplniť všetky požadované sekcie).

 

Vstup do e-návratky a vyplnenie jednotlivých sekcií je možný do 17.07.2022.

 

UBYTOVANIE V ŠD M. UHRA

Prijatý uchádzač na denné štúdium s výučbou v prezenčnej metóde, ktorý má záujem o ubytovanie v ŠD M. Uhra a vzdialenosť jeho bydliska do sídla fakulty je viac ako 40 km, si žiadosť o ubytovanie podá elektronicky v e-návratke na štúdium. Možnosť podať si žiadosť o ubytovanie bude spustená do 17.07.2022 do 23:59:59 hod. Po tomto termíne nebude možné si žiadosť o ubytovanie podať.

Aktuálni študenti MTF, ktorí ukončili bakalárske štúdium a podali si žiadosť o ubytovanie do konca mája 2022, si prostredníctvom elektronickej návratky podajú opäť žiadosť o ubytovanie. Komisia dekana bude riešiť na nasledujúcom zasadnutí iba žiadosti o ubytovanie podané prostredníctvom tejto e-návratky.

Výsledok pridelenia ubytovania si uchádzač zapísaný na štúdium môže pozrieť po zápise na študijnom oddelení  v informačnom systéme (AIS) – osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

Základné informácie a postup ako sa ubytovať nájdete TU.

 

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy môže fakulta vydať iba zapísanému študentovi, najskôr od 05.09.2022. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2022).

 

PREUKAZ ŠTUDENTA

Nový Preukaz študenta, resp. prolongačná známka na predĺženie platnosti aktívneho preukazu študenta budú vydané prijatému uchádzačovi po 05.09.2022.

Informácia, kedy si prijatý uchádzač môže prevziať preukaz/resp. prolongačnú známku bude zverejnená  na web stránke – www.mtf.stuba.sk – aktuality.

 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2022/2023 – 19.09.2022

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2022/2023

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA