Prejsť na obsah
Uchádzači

Môžeš prejsť priamo na oficiálny popis študijného programu materiálové inžinierstvo , ale ešte pred tým by sme Ti radi povedali, kto sme a čo robíme.

 

Vieme, že nie sme majstri sveta. Nie sme ani najlepšia fakulta na Slovensku. Ale na tom, akú vysokú školu si nakoniec napíšeš do CéVéčka, nezáleží. Záleží len na tom, akých kreatívnych a inšpiratívnych ľudí stretneš počas štúdia a ako to využiješ.

 

No vidíš, jak ti to parádne ide, takáto baba sa nám do partie zíde! …  Na ‘materiálovom výskume’ sa stretla silná nová generácia učiteľov a výskumníkov. Mnohí pôsobili na dobrých zahraničných inštitúciách, vedia ako má vyzerať kvalitná fakulta a majú energiu na zmeny. A prichádzajú ďaľší … Snažíme sa pre študentov vytvoriť inšpiratívne prostredie. Študentov vnímame ako svojich mladších kolegov a učíme ich tvorivosti v neformálnej atmosfére. Na MTF je nás vidieť a počuť - určite si nás všimneš, pretože z toho čo robíme,

 

šírime mladosť!

 

… a robíme mnoho zaujímavých vecí. Niektoré možno nie sú užitočné, niektoré možno ani nikdy nebudú, ale je vidieť jak nás to baví, jak strašne chceme, aj keď dokopy nič nevieme. …. Pretože,  je to len začiatok, aj tak to skúsime, nudiť sa nechceme, vymýšľať musíme, také veci jak je táto, nech je to fresh a nech hrá to

 

Aj keď kvázikryštály zatiaľ nemajú veľa aplikácií, vždy, keď vyrobíme nový kvázikryštál, neprestávame žasnúť, aké fascinujúce štruktúry dokáže príroda vytvárať. A stačí krátky rozhovor s Danom Shechtmanom na konferencii v Nepále alebo v Austrálii, aby sme vedeli,  že to, čo robíme, má zmysel.

 

Kryštalografické databázy obsahujú státisíce štruktúr potenciálne využiteľných materiálov a oveľa viac ich je ešte neznámych. Používame metódy počítačového materiálového dizajnu na hľadanie nových ešte nesyntetizovaných zlúčenín. V každej učebnici všeobecnej chémie sa dozvieš, že zlato neoxiduje. Ale pri vysokých tlakoch existuje stabilný AuO. Na tejto intelektuálnej zábavke spolupracovala Mariana Derzsi s Roaldom Hoffmannom

Na materiálovom inžinierstve máme pre každého niečo. Aj pre prakticky zameraných študentov, ktorí neradi teoretizujú. Môžu s nami analyzovať príčiny zlyhania súčiastok a navrhovať protiopatrenia. Túto expertíznu činnosť robíme pre strojárske firmy a automobilky.

Aj “obyčajný” oceľový drôt môže byť súčasťou silného príbehu. Možno to boli oceľové laná spletené z drôtov z Hlohovca, ktoré zachraňovali životy. Zvyšovanie koróznej odolnosti oceľových drôtov je hlavnou líniou nášho aplikovaného výskumu v spolupráci s Bekaert Hlohovec.

Pomocou implantácie iónov modifikujeme fyzikálne vlastnosti povrchov, napríklad morfológiu alebo koeficient trenia. Tiež sa zaujímame o chemické zmeny v materiáloch v dôsledku iónovej implantácie. Napríklad pri “strieľaní” iónov zlata do polyetylénu vznikajú nanočastice zlata a vzniká aj chemická väzba medzi atómami uhlíka a zlata.

V spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV hľadáme a zdokonaľujeme aplikácie známych supravodivých materiálov. A spolu s Varšavskou univerzitou, hľadáme nové supravodiče.

Oceľ patrí k tradičným témam nášho pracoviska. Tento materiál je už s ľudstvom neuveriteľných 4000 rokov, ale stále dokáže prekvapiť.  Skúmame napríklad “oceľový termodynamický paradox” a naši absolventi posúvajú limity tohto materiálu v aplikovanom výskume a vývoji pre oceliarne.

Malá Tiffany už vie, že kvantová fyzika je nebezpečná. My to vieme tiež, preto kvantovú fyziku učíme iba dobrovoľníkov, ktorí chcú naozaj rozumieť materiálom.

Keďže budget máme pritenký, stali sme sa majstrami technickej improvizácie. U nás spájame nespojiteľné. Napríklad high-tech gama detektor a low-tech “lafetu” poskladanú zo stavebnice merkúr.

Lepšie ako čítať na webe, je vidieť a rozprávať sa s ľuďmi.  Ak rozmýšľaš, kde stráviť úžasné roky vysokoškolského štúdia, dohodni si s nami stretnutie, vezmi so sebou kamaráta, ktorého by to tiež mohlo zaujímať a príď.  Veľmi radi vám ukážeme naše vedecké prostredie a odpovieme na otázky. Skontaktuj Paľa Nogu (pavol.noga@stuba.sk), ktorý okrem traktora u nás “šoféruje” urýchľovače iónov.

 

Študentov zapájame do nášho výskumu a nadšencom poskytneme aj skromné štipendium ‘študentskej vedeckej sily’. Pretože skutočné znalosti sa nenachádzajú v 20-ročných skriptách, ale v laboratóriach. Na MTF dostaneš nie len inžiniersky titul, ale aj vzdelanie, ak budeš chcieť - záleží len od Teba.

Konšpiračné zaujímavosti:
V klipe S hudbou vesmírnou - Šírime mladosť! hrá Michal Noga. Jeho brat Paľo Noga u nás robí materiálový výskum. A to nemôže byť náhoda.

 

 

Oficiálny popis študijného programu Materiálové inžinierstvo

Absolvent  získa úplné prvostupňové vzdelanie v študijnom odbore materiály s orientáciou na hlavné druhy technických materiálov, bude rozumieť výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, výberu, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov. Bude mať znalosti z pojmov, princípov a teórie, vzťahujúcich sa k technickým materiálom, z technológie výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov, taktiež zo základov elektrotechniky, konštruovania, informatiky a manažmentu priemyselného podniku.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent bude schopný zisťovať mechanické vlastnosti materiálov a pracovať s prístrojmi, používanými pri mechanických a defektoskopických skúškach materiálov, hodnotiť štruktúru materiálov štandardnými postupmi za použitia príslušnej prístrojovej techniky, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore materiály a v príbuzných študijných odboroch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., roman.moravcik@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda