Prejsť na obsah
Dianie na MTF

október 2019

 • 18.10.2019
 • 16.10.2019
  • 6.11.2019 - Veda pri víne

   Formát Veda pri víne približuje exaktnú vedu nenúteným a voľným spôsobom. Príjmite pozvanie dňa 6.11.2019 (18.00 - 20.00 hod) na tému Biouhlie v manažmente životného prostredia: čierna je nová zelená. 

    
 • 14.10.2019
 • 13.10.2019
  • Návšteva ministerky kultúry SR na MTF

   mene ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej sa dňa 25. októbra o 13:00 hod. v priestoroch MTF STU uskutoční Odovzdávanie ocenení za zásluhy na inštalovaní sochy M. R. Štefánika vo francúzskom meste Meudon a za šírenie dobrého mena M. R. Štefánika v zahraničí.

    
 • 12.10.2019
  • Kurz Technológia a konštrukcia v praxi

   5.ročník odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi je realizovaný počas letného semestra (11 stretnutí) a prebieha kombinovane v priestoroch MTF STU Trnava a v spoločnosti Schaeffler Skalica.

    
 • 08.10.2019
 • 07.10.2019
  • Smart Cities diskusia na MTF STU

   Dňa 11. 10. 2019 navštívili MTF STU so sídlom v Trnave pani doc. Rhonda Binda,  spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Smart Regions Initiative,  pán Mgr. Andrej Chovan, ekonomický radca amerického veľvyslanectva v Bratislave, pani Ing. Petronela Ďureková, vedúca Odboru medzinárodných vzťahov TTSK spolu s pani Mgr. Andreou Kolárikovou poverenou zástupkyňou oddelenia Stratégií a projektov TTSK...

    
  • Elsevier publishing and research data quality workshop

   Vážení kolegovia, v spolupráci s predstaviteľmi ELSEVIER Vás pozývame na praktický workshop na tému Publikovanie vedeckých článkov.

    
  • Výzva Interreg SK-HU

   Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

    
  • Ocenenie študenta

   Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LITA (Literárny fond)  udelila ocenenie za najlepšiu prácu ŠVK v šk.roku 2018/2019 študentovi MTF STU Miroslavovi Šedivému.

    
  • Ocenenie MTF STU

   Dňa 1.10.2019 bola MTF STU ocenená Pamätným listom za dlhodobú spoluprácu na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni pri príležitosti 70.výročia výučby technických odborov na univerzite v Plzni.

    
  • Medzinárodný doktorandský seminár 2019 v Chorvátsku

   Medzinárodný doktorandský seminár v Chorvátskom Varaždine, ktorý sa konal 2.-4.10.2019, nadviazal na dlhoročnú tradíciu doktorandských seminárov z minulosti.

    
  • Memorandum o partnerstve

   Dňa 4.10.2019 podpísala MTF STU, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavský samosprávny kraj Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Slávnostný akt sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

    
 • 04.10.2019
  • Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 2. októbra 2019 vo veku 86 rokov zomrel náš bývalý kolega ...

    
 • 02.10.2019
 • 01.10.2019
  • Dočasná výstava v Technologickom múzeu MTF

   Dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Vás pozýva do priestorov Technologického múzea MTF, kde aktuálne prebieha dočasná výstava umeleckých diel s názvom Čaro patiny, ilúzia bronzu.